Ingenieurstekort: de reactie van ie-net

Hierbij een korte reactie van ie-net ingenieursvereniging op het artikel dat verschenen is in de Tijd:

ie-net ingenieursvereniging, heeft de discrepantie tussen het tekort aan ingenieurs en het aantal werkzoekende ingenieurs  (meer dan 2.000 werkzoekende ingenieurs in Vlaanderen) meermaals aangekaart bij verschillende actoren en de bedrijfswereld.

De oplossing op korte termijn bestaat erin om de bestaande arbeidsmarktreserve te gaan activeren.
Als ie-net ingenieursvereniging is het onze opdracht om samen met andere partners naar structurele oplossingen te zoeken.  

Een van de oplossingen die ie-net centraal stelt is dat de werkzoekende ingenieur sneller moet begeleid worden in zijn zoektocht naar een job. Als een ingenieur na 6 maanden geen job vindt dan zou er een belletje moeten rinkelen. Het systeem waarbij men ervan uit gaat dat hoger opgeleiden zelfredzaam zijn en minder ondersteuning nodig hebben in hun zoektocht is onterecht. Net doordat een bepaalde groep van ingenieurs niet zelfredzaam is slaagt men er niet of moeilijker in om een job te vinden en verhoogt de kans op langdurige werkloosheid.

Niet het gebrek aan up-to-date technische kennis maar het ontbreken van soft skills, een onvoldoende inzicht in de jobmogelijkheden als ingenieur en geen of onvoldoende ervaring met solliciteren liggen vaak aan de basis van de moeilijke zoektocht naar een job.

Veel ingenieurs zijn na hun studies direct beginnen te werken en werkten vaak heel lang voor eenzelfde bedrijf. Als ze dan werkloos worden, dan blijkt dat ze absoluut niet kunnen solliciteren, want ze hebben dat nooit geleerd. Om in competitie te kunnen gaan met andere, ook jongere kandidaten, moeten ze zich kunnen verkopen.

ie-net biedt aan zijn leden ingenieurs ondersteuning aan bij hun zoektocht naar een job (cv-screening, sollicitatietips, profielscreening, … ). Maar een structurele aanpak voor de werkzoekende ingenieurs in Vlaanderen dringt zich op.

De eerste stap is een screening van de beschikbare arbeidsmarktreserve. Op basis hiervan kan men nagaan hoe ze op korte en lange termijn terug kunnen geactiveerd worden op de arbeidsmarkt.  
Voor sommigen kan een aanvullende technische opleiding een oplossing zijn, maar dit is zeker niet te veralgemenen. Sollicitatietraining, ondersteuning bij het opstellen van een cv, inzicht bieden in hun mogelijkheden, netwerking van ie-net bij bedrijven helpen hen vaak al op weg naar een job.

ie-net werkt reeds proactief naar laatstejaars ingenieursstudenten. In het begin van het academiejaar worden de resultaten van de startbaanenquête voorgesteld. Hierbij krijgen de laatstejaars studenten tips die hen helpen bij hun zoektocht naar een job, tips om aan een aantal competenties en inzichten te werken in het laatste academiejaar op basis van voorstellen van  de afgestudeerde ingenieurs van de laatste 3 jaar.
ie-net biedt aan laatstejaars ingenieursstudenten de mogelijkheid om hun waardenprofiel in kaart te brengen zodat ze beter  voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

ie-net werkt samen met VDAB in het pilootproject: Talent4Technics
Talent4Technics is een proefproject met 27 werkzoekende ingenieurs in het Antwerpse. Zij krijgen aanbevelingen om zelf hun competenties te analyseren en ondersteunende trajecten te volgen op het vlak van attitudes en sollicitatievaardigheden. Het project, een samenwerkingsverband tussen de VDAB en ie-net, De Lift en Werk met Zin, richt zich op kandidaten tot 57 jaar. In eerste instantie werd de doelgroep opgesplitst in een groep voor mensen met een migratieachtergrond en een groep voor mensen zonder migratieachtergrond. In de laatste groep waren vijftien ingenieurs ingeschreven en negen van hen zijn al opnieuw aan het werk. Zowel ie-net als de VDAB bundelen hun expertise: ie-net heeft een breed netwerk en heel wat contacten in bedrijven. De VDAB heeft heel wat kennis over activering van oudere werklozen.

© IE-NET 2016