Ingenieurs en niet-ingenieurs inspireren elkaar tijdens gesloten debat

‘Mensen met een passie voor techniek samenbrengen’. Binnen ie-net denken we dan meteen aan ingenieurs.  Maar het wordt pas echter interessant als je ingenieurs samen brengt met andere beroepsgroepen: juristen, economisten… die vanuit een andere invalshoek eveneens een visie hebben over techniek. Precies daarom organiseert de expertgroep ‘Energie – Elektrotechniek’ 1 à 2 keer per jaar een ‘debat op uitnodiging’ waarbij elk lid van de expertgroep enkele collega’s, vrienden of klanten mag meebrengen. Doordat de groep beperkt is, worden de discussies intenser.
Bovendien verloopt de discussie volgens de Chatham Rules: iedereen spreekt in eigen naam en na de vergadering worden geen bronnen ‘nominatief’ vermeld. Daardoor kunnen aanwezigen over delicatere onderwerpen toch deelnemen aan het gesprek.

Vorige debatten vonden reeds plaats bij Electrabel en Haskoning en op 8 mei was de expertgroep te gast bij Stibbe (Brussel). Aanleiding van het debat was het boek ‘Stroom onder stoom’ van Paul .  Na de voorstelling van het boek door Paul Maertens initieerde Wouter Geldhof van Stibbe het debat met een aantal kritische bedenkingen: is er een energievisie nodig, wees duidelijk over de kostprijs, meer of minder Europa… Er waren een 40-tal aanwezigen uitgenodigd door ie-net en door Stibbe. Een interessante mix dus van kennis en ervaring.

Het volgende debat is reeds in voorbereiding en zal gaan over 'de opslag van elektrische energie’, ttz: de batterij.
Dat batterijen beter, krachtiger, kleiner en goedkoper worden is een zekerheid. Maar waar en wanneer gaan we deze batterijen vinden in het elektriciteitssysteem: vast of mobiel, groot en collectief (voor de meter) of klein en individueel (achter de meter)? In California en Australië zijn indrukwekkende projecten opgestart, in Vlaanderen zit - behalve bij Umicore - alles nog in het beginstadium. 

Geïnteresseerd in een van de volgende activiteiten? Stuur een mail naar nancy.vercammen [at] ie-net.be 

© IE-NET 2016