ie-net: eFFECT-lezingenreeks ‘Chemische Technologie en gezondheid’

De ie-net-expertgroep ‘Chemische en biochemische techniek’ streeft naar een betere maatschappelijke inburgering van technologische kennis. Daarom wordt een tweejaarlijkse lezingencyclus georganiseerd: eFFECT. eFFECT staat voor events in Flanders Focussing on Enginering & Chemical Technology.
De cyclus omvat een aantal lezingen die onderling verbonden zijn door een technologisch en maatschappelijk relevant hoofdthema, namelijk chemische technologie en gezondheid.

Verbeteringen in de gezondheidszorg zijn niet enkel afkomstig van dokters, maar ook technologie speelt een belangrijke rol. Sprekers afkomstig uit zowel de industrie als de academische wereld geven de stand van zaken over een breed scala van chemisch technologische onderwerpen. De topics behoren tot volgende domeinen: behandelingstechnieken & medicijnen, materialen voor gezondheidszorg en productietechnologie.

PROGRAMMA:
Sessie 1: 16 maart – KU Leuven – Treatment techniques & drug delivery

Sessie 2: 20 april – UGent – Advanced materials for health care

Sessie 3: 18 mei – UA – General & technology and production in health care 

 

> Meer info en inschrijven:
https://ie-net.be/effect/kul/V2017
https://ie-net.be/effect/ugent/V2017
https://ie-net.be/effect/ua/V2017

© IE-NET 2016