MENU Menu
of
Nieuws
Home / Nieuws / Geotechniekdag: Laat je niet verrassen bij het versassen!
30/10/2018
Sluizenbouw

Geotechniekdag: Laat je niet verrassen bij het versassen!

Maar laat je gerust verrassen door dit filmpje: 

Zowel in België als in Nederland en ook in het buitenland zijn diverse belangrijke sluizenprojecten recent uitgevoerd, in voorbereiding of in uitvoering. Voor een aantal projecten worden specifieke geotechnische aspecten die bij het ontwerp en de uitvoering aan bod komen toegelicht. Hierbij gaat telkens ook bijzondere aandacht naar de lessen die uit de ervaringen kunnen worden getrokken.

Deze studiedag, die plaatsvindt op 4 december, beoogt naast kennisdeling ook een boeiende netwerking in een gemoedelijke en aangename sfeer, eigen aan Belgenland. Allen daarheen!

> Meer info en inschrijven