Geotechniekdag 2017: Doorgrond je omgeving

De Geotechniekdag 2017 op 7 november in Breda wordt georganiseerd door KIVI Afdeling voor Geotechniek en SBRCURnet, in samenwerking met de ie-net expertgroep Geotechniek (België), NVAF en de Betonvereniging. Het thema van de Geotechniekdag 2017 is “Doorgrond je Omgeving”. De omgeving speelt een steeds belangrijkere rol in de geotechniek. De beïnvloeding door trillingen, vervormingen en grondwater staat of valt met het draagvlak vanuit de gemeenschap voor de civieltechnische projecten van tegenwoordig. De kennis van de omgeving en ondergrond is daarbij essentieel, en voor het in kaart brengen hiervan worden steeds geavanceerdere tools ontwikkeld. Professionals uit de beroepspraktijk, het onderwijs, en ook afstudeerders worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Geotechniekdag door hun ervaringen te delen met de aanwezigen en de lezers van het vakblad Geotechniek. 

Geïnteresseerden, die een mooi onderwerp hebben op het gebied van omgevingsbeïnvloeding of ontwikkelingen op het gebied van Geografische informatie systemen van ondergrond, nodigen wij hierbij daarom van harte uit voor een inhoudelijke bijdrage aan de Geotechniekdag 2017. Uit de inzendingen zullen sprekers worden gekozen, met als criteria de relevantie voor het vakgebied, innovativiteit en de aansluiting op het thema. Wij hopen weer een aantal Young Professionals te kunnen selecteren. Details ten aanzien van de presentatie en het artikel voor “Geotechniek” zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt. 

U kunt uw deelname kenbaar maken door uiterlijk 10 april de volgende informatie in te sturen:

- Naam (& Werkgever)

- Titel van artikel / presentatie

- Samenvatting (100-150 woorden + eventueel één illustratieve foto)

Inzendingen kunt u versturen naar Rodriaan Spruit, r.spruit [at] Rotterdam.nl of naar Bart van Paassen, B.van.Paassen [at] baminfraconsult.nl. U krijgt dan uiterlijk 1 mei bericht.

© IE-NET 2016