Energieproblematiek in ontwikkelingslanden: jij komt toch ook?

Op 10 november om 19.30 uur organiseert Ingenieurs zonder Grenzen i.s.m. Universiteit Antwerpen haar thema-avond rond energie in ontwikkelingslanden. Je snuift er de sfeer op van een echte IzG-zending in Kameroen en je maakt kennis met IzG-zendelingen. Je komt er ook meer te weten over zonne-energie en kleinschalige hydro-elektrische centrales. Wil je op zending gaan, meewerken aan IzG of zoek je steun voor een project? Dan is deze avond een absolute must! Deelname is gratis. 

> Meer info en inschrijven via www.ie-net.be/izgenergie 

Zelfredzaamheid: focus van ontwikkelingshulp?

Steun de IzG-projecten (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro!). Ze omvatten niet-commerciële utilitaire assistentie in uiteenlopende toepassingsgebieden zoals energie, landbouw, … Bij voorkeur worden IzG-projecten niet gefinancierd langs de gebruikelijke hulpkanalen en hebben ze tot doel de zelfredzaamheid van de betrokken regio te verhogen.  Je kan je gift overschrijven op rekeningnummer BE60 3200 8439 0070 met vermelding van "gift IzG", je naam, voornaam, adres en geboortedatum of de gegevens van jouw bedrijf.   

> Meer info 

© IE-NET 2016