Databank van Consulting Engineers

In het kader van de werkgroep ie-net/FABI/ORI overweegt ie-net om een database op te zetten om daarin al haar leden op te nemen die als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of via hun eigen managementvennootschap actief zijn als raadgevend-ingenieur. De bedoeling is om de beschikbaarheid van deze personen via de geëigende kanalen kenbaar te maken in binnen- en buitenland. Deze databank zal online raadpleegbaar zijn en up-to-date kunnen worden gehouden. Alvorens hiermee van start te gaan, wil ie-net bij haar leden evenwel peilen naar de interesse. 

Ben jij voltijds of deeltijds actief als Consulting Engineer, dan vragen wij jou vriendelijk om de volgende korte survey (max. 3 minuten werk) in te vullen. 

> Vul hier de korte enquête in 

© IE-NET 2016