ILYA nr. 25: Mobiliteit

januari, 2017

Eén jaar ie-net-ingenieursvereniging 

Het einde van het jaar nadert. De kerst- en nieuwjaarsdagen staan voor de deur. Voor velen onder ons een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en goede voornemens te maken voor 2017.

 

2016 was de start van ie-net-ingenieursvereniging. Een jaar waarin tal van initiatieven werden genomen: jubilarissenviering, voorstelling startbaanenquête, uitreiking ie-prijzen in Gent, lezingen voor studenten en jonge ingenieurs over kopen of huren en loononderhandelingen, rondetafeldebat met bedrijven, infoavonden rond ondernemerschap, Dag van de Wetenschap, … In de brochure bij deze Ilya ‘Een terugblik op 2016, vooruitblik op 2017’ vindt u een overzicht van de belangrijkste realisaties in 2016 en de planning voor het voorjaar 2017.

Meer dan 5.000 leden namen deel aan minstens 145 activiteiten, georganiseerd door onze regionale afdelingen. Het opleidingsaanbod van ie-net zit opnieuw in de lift: we realiseerden een omzetstijging van 66% en minstens 2.250 ingenieurs namen deel aan onze opleidingsinitiatieven. 

 

In december werd met het energiedebat het startschot gegeven voor een reeks van ingenieursdebatten rond maatschappelijk relevante  thema’s. Met die debatten willen we ingenieurs, niet-ingenieurs, politici en beleidsmakers met elkaar in debat brengen. We willen politici en beleidsmakers een duidelijk signaal geven dat ook de ingenieur een stem verdient in het debat. Het energiedebat kon rekenen op meer dan 170 enthousiaste deelnemers. Wie er niet kon bijzijn, kan het debat herbekijken op het YouTube-kanaal van ie-net. Actua TV, de parlementaire nieuwszender, heeft zich eveneens geëngageerd om de ie-net-ingenieursdebatten uit te zenden op hun televisiekanaal en onder de aandacht te brengen van politici en beleidsmakers.

Het thema van het volgende ingenieursdebat op 27 maart is mobiliteit. In deze ILYA laten we u al kennismaken met de visie van de bevoegde ministers Ben Weyts en François Bellot op de mobiliteitsproblemen van vandaag. François Bellot is niet alleen minister, maar ook ingenieur. 

In december krijgt u een uitnodiging om uw lidmaatschap voor 2017 te vernieuwen. We hopen u alvast in 2017 opnieuw als lid van ie-net-ingenieursvereniging welkom te mogen heten. Hierbij nodigen we u uit op de talrijke nieuwjaarsrecepties die onze regionale afdelingen voor u organiseren. 

Samen met het ie-net-team en de raad van bestuur wensen we u en uw familie een fijn jaareinde en een gelukkig en gezond 2017 toe.

 

Nancy Vercammen
Algemeen directeur

Luc Taerwe
Algemeen voorzitter

Download als PDF: 
def_ilya_dec_2016.pdf

© IE-NET 2016