Lucht- en ruimtevaart (LURU)

De expertgroep Lucht- en Ruimtevaart (LuRu) wil ten dienste staan van personen en organisaties in Vlaanderen die begaan zijn met luchtvaart en ruimtevaart en dit in de aller-breedste betekenis. Om dit doel te bereiken worden activiteiten ingericht gaande van avondvoordrachten, cursussen, workshops, studiedagen tot internationale congressen.

De Bestuursraad is daarom samengesteld uit een mix van experts uit de bedrijfswereld, universiteiten en hogescholen, evenals uit vertegenwoordigers van gewestelijke en federale organisaties actief in het domein van de lucht- of ruimtevaart.
Deze bestuursraad vergadert om de twee maand waarbij alle leden van ie-net vzw welkom zijn.

Geregeld wordt de vergadering aangevat met de behandeling van een vooraf bepaald thema in het domein van de lucht- of ruimtevaart of met een bezoek aan de installaties van één onzer bestuursleden.

ing. Paul Hopff
Voorzitter


Contactpersoon secretariaat

Christine Mortelmans
coördinator
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
christine.mortelmans [at] ie-net.be  

Bestuur

ing. Paul Hopff
  • Voorzitter expertgroep
Ing. Jurgen Vanhamel MSc
Ing. Jurgen Vanhamel MSc

© IE-NET 2016