MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender

Kalender

Kalender

(58 resultaten)
09 mrt 2022
Studiedag
Bouw en infrastructuur, Civiele Techniek, Gerechtsdeskundigen, Raadgevend ingenieurs

Ledentarief ie-net: 70 € ipv 100 €

Infrastructuurwerken en i.h.b. de weginfrastructuur vormen een belangrijk onderdeel van de civiele werken die jaarlijks worden uitgevoerd, vnl. via overheidsopdrachten. Ook in de privésector worden veel wegverhardingen aangelegd, denk maar aan de logistieke centra, containerterminals, industriepleinen,… Een goed ontwerp, correcte uitvoering en aangepast beheer leiden tot duurzame verhardingen, maar dit is jammer genoeg niet altijd het geval. Bij schade en daaruit voortvloeiende geschillen is het belangrijk om niet alleen de oorzaak van de schade vast te leggen, maar ook de optimale herstellingsmethode te bepalen rekening houdend met de impact op het gebruik en de levensduur van de verharding. Tijd om even de theorie op te frissen en wat praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
Civiele techniek
Wegenbouw
24 mrt 2022
Activiteit

Erfbelasting is voor velen de onrechtvaardigste der belastingen. Waar al op betaald is, dient men wederom op te betalen. Gelukkig zijn er alternatieven en wellicht zal men bij de volgende Vlaamse regeringsformatie opnieuw trachten de verdriettaks te verlagen, althans voor zover de begroting het toelaat...
Hoe bereid je je erfenis voor? Wat heeft mijn groepsverzekering hiermee te maken? Het huwelijks- of samenlevingscontract van mijn kinderen of mijn ouders? Wat gebeurt er als mijn partner en ik samen overlijden? Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in het erfrecht sinds 01/07/2021?
Een voordracht die zowel voor de senioren als jongeren onder ons bestemd is! Deze voordracht gaat door in de verschillende provincies.

ie-net | Brabant - Brussel
ie-net Oost-Vlaanderen
ie-net Waasland
ie-net Jongeren
20 apr 2022
Studiedag
Computervaardigheden en ICT, Gerechtsdeskundigen, Onderhoud, Project Management, Raadgevend ingenieurs

Ledentarief : 175 €

Een goede planning is een middel om een project naar succes te sturen. In deze sessie worden de basisprincipes van een goede projectplanning besproken. Tevens wordt duidelijk gemaakt hoe projectplanningssoftware zoals MS Project kan helpen om een goede planning op te stellen en op te volgen.

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
26 apr 2022
Studiedag
Bouw en infrastructuur, Gerechtsdeskundigen, Raadgevend ingenieurs, Veiligheid

Ledentarief ie-net : 70 € ipv 100 €

Een brand kan ontstaan omwille van diverse redenen, gaande van een technisch mankement tot het opzettelijk - aansteken ervan. Het brandonderzoek neemt een belangrijke plaats in, zowel in penale als in civiele deskundigenonderzoeken die daarmee gerelateerd zijn. Bij het technisch brandonderzoek wordt een beroep gedaan op diverse fysicochemische technieken zowel op de plaats van de feiten als in het forensisch laboratorium.. Tijd om even de theorie toe te lichten en enkele praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie meer in detail te bekijken.

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
Civiele techniek
Veiligheid en beveiliging
19 mei 2022
Studiedag
Bouw en infrastructuur, Geotechniek, Gerechtsdeskundigen, Raadgevend ingenieurs

Ledentarief ie-net: 70 € ipv 100 €

De geotechniek als het toegepaste onderdeel van de theoretische grondmechanica vormt een belangrijk ontwerp- en uitvoeringsdeel van de civiele werken die jaarlijks worden uitgevoerd, zowel via overheidsopdrachten als via private aannemingscontracten. Het aantal schadegevallen en daaruit voortvloeiende geschillen is navenant, en dat gaat niet alleen om plotse grondverzakkingen, maar bv. ook om instabiliteiten door vervloeiingen, grondverschuivingen, overdreven lange termijn vervormingsgedrag, schade aan kademuren, etc. Tijd om even de theorie op te frissen en wat praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
Geotechniek
24 mei 2022
Studiedag
Computervaardigheden en ICT, Gerechtsdeskundigen, Onderhoud, Project Management, Raadgevend ingenieurs

Ledentarief : 175 €

Nadat in de sessie van 20 april 2022 de basisprincipes aangeleerd zijn, worden in deze opvolgsessie voor gevorderden meer mogelijkheden (tools & technieken) besproken worden om verder bouwend op deze sessie elk project succesvol te plannen en op te volgen.

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
15 jun 2022
Studiedag
Bouw en infrastructuur, Civiele Techniek, Gerechtsdeskundigen, Raadgevend ingenieurs

Ledentarief ie-net: 70 € ipv 100 €

Deze contactavond, bestemd voor zowel ingenieurs als juristen en andere professionals van industriële en bouwprojecten, zal inzicht verschaffen in enerzijds de grondslagen voor een claim inzake vertraging en verstoring, en anderzijds de wijze waarop planningtools daarbij hulp kunnen bieden.

ie-net Ingenieur-deskundigen & bemiddelaars
17 jun 2022
Activiteit

Omwille van de nieuwe datum van deze reis moet ook het programma aangepast worden. Hieraan wordt nu gewerkt en we zullen de definitieve data zo spoedig mogelijk publiceren. We raden aan om deze website regelmatig te checken.

ie-net | KVIV Senioren

Pagina's