MENU Menu
of
Jobportaal
UHasselt is méér dan haar zeven faculteiten, vier onderzoeksinstituten, drie onderzoekscentra, 6.500 studenten en 1.400 onderzoekers en medewerkers. Als civic universiteit engageert ze zich in en voor de samenleving. Ze zet kennis in om de wereld slimmer, wendbaarder en beter te maken.

UHasselt is méér dan haar zeven faculteiten, vier onderzoeksinstituten, drie onderzoekscentra, 6.500 studenten en 1.400 onderzoekers en medewerkers.

Directeur ICT

Directie, topmanagement
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Engels
Limburg
meer dan 10 jaar
Onderzoek/onderwijs

Functieomschrijving

Over de functie

Als Directeur ICT heb je een bepalende rol binnen het directieteam van de centrale diensten, dat samen onder leiding van de Algemeen Beheerder een brede strategische visie ontwikkelt en implementeert binnen UHasselt.

 • Je bent verantwoordelijk voor en het sturen van de volledige ICT-afdeling en het bepalen van het informaticabeleid voor de UHasselt, in samenspraak met het Dagelijks Bestuur teneinde bij te dragen tot de realisatie van onze doelstellingen. Een eerste belangrijke doelstelling is de integratie van 2 aparte ICT diensten tot 1 geïntegreerde dienst alsook de begeleiding en coördinatie van het transformatieproces van een build naar een best-of-breed architectuur.
 • Je maakt de vertaalslag van strategie naar ICT-beleidsplan en kan daarvoor rekenen op de expertise van een 30-tal medewerkers binnen de eigen ICT-afdeling.
 • Je bent in staat om de kritische noden van de universiteit inzake ICT te identificeren om ze vervolgens, via aankoop en/of in-house ontwikkeling, in te vullen.
 • Je staat in voor de (meerjaren-)begroting ICT, alsook de voorbereiding en goedkeurig van ICT-gerelateerde beleidsdossiers. 
 • In jouw rol ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de ICT-dienst, de klantgerichte samenwerking met de stakeholders binnen de faculteiten en de centrale diensten en de vlotte dienstverlening naar alle medewerkers en studenten van UHasselt.

 

Over ons

UHasselt wenst het directieteam van de centrale diensten uit te breiden met een directeur ICT om een 'futureproof' ICT-ondersteuning te realiseren. Zet mee je schouders onder een IT-strategie die een verregaande transformatie in de manier van werken ambieert, met name van een ‘build’ (eigen ontwikkelde software) naar een ‘best-of-breed’ (implementatie van gespecialiseerde applicaties) architectuur. Gezien het open karakter van een universiteit hechten wij veel belang aan het vinden van een goede balans tussen enerzijds IT-gedreven samenwerking (met interne en externe stakeholders) en anderzijds veilige en betrouwbare IT-systemen.

De ICT-ondersteuning gebeurt momenteel vanuit 2 aparte diensten:

 • de dienst CID (Centrale Informatica Dienst) die verantwoordelijk is voor de centrale ICT infrastructuur, netwerken, Security, Servicedesk en bepaalde centrale ICT-Onderwijstoepassingen van de universiteit en bestaat uit een team van 14 systeembeheerders en Servicedesk medewerkers.
 • de dienst ISA (InformatieSystemen en Applicaties) die verantwoordelijk is voor informatiesystemen en applicaties voor administratieve informatieverwerking en de academische ondersteuning van de universiteit. De dienst zorgt voor het aanbieden, ondersteunen, implementeren en onderhouden van de verschillende informatiesystemen en applicaties en bestaat uit een team van 18 IT'ers (applicatiebeheerders, ontwikkelaars, test engineer).

 

 

Algemene vereisten

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je kan tenminste 10 jaar relevante ervaring voor de functie aantonen en dit bij voorkeur in organisaties met een vergelijkbare omvang en complexiteit.
 • Je beschikt over een brede expertise in ICT en bent vertrouwd met de nieuwste technologische ontwikkelingen in de ICT wereld.
 • Je bent in staat vanuit een helikopterview een visie te formuleren met aandacht voor de lange termijn. Je weet beslissingen en adviezen in een bredere beleidscontext te plaatsen, om deze vervolgens te vertalen in concrete projecten.
 • Je bent een ervaren people manager en vertrouwd met veranderings- en projectmanagement.
 • Je beschikt over overtuigingskracht mede door vlotte mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Je geeft richting op een duidelijke en motiverende wijze.
 • Je hanteert een verbindende aanpak en creëert een draagvlak door het bouwen van bruggen. Je combineert een resultaatgerichte aanpak met inlevingsvermogen om verandering te faciliteren en te realiseren.
 • Je houdt ervan om de vraagstukken die op je bord belanden te analyseren, kritisch te beoordelen en vervolgens jouw beslissingen te implementeren.
 • Je toont je organisatiesensitief en betrekt je stakeholders zo optimaal mogelijk om een sterk draagvlak te creëren voor de ICT-projecten.
 • Je staat in voor het uitbouwen en onderhouden van een relevant netwerk zowel intern als extern.

Aanbod en voordelen

Je wordt aangesteld als Administratief en Technisch Personeel en verloond volgens klasse 2.
Wij bieden u een vaste benoeming aan na een positief geëvalueerde stage van 1 jaar. Voor deze functie is eveneens een mandaatsvergoeding voorzien. UHasselt wenst een aangenaam werkklimaat te creëren voor haar medewerkers door middel van flexibele werkuren, een gunstige work-life balance en een open en dynamische teamcultuur waar ondernemende medewerkers gestimuleerd worden. UHasselt biedt de mogelijkheid om twee dagen aan telewerk te doen in het kader van het nieuwe werken. Met als doel levenslang leren ondersteunt UHasselt de opleidingskansen bij haar medewerkers. UHasselt vindt het belangrijk dat je de kans krijgt om je vragen en verwachtingen persoonlijk en discreet af te kunnen stemmen. Hiervoor kan je vrijblijvend een verkennend gesprek met de Algemeen Beheerder van de UHasselt aanvragen.

Sollicitatieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.