MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / TUC RAIL N.V. / Vacatures / Stedenbouwkundige/Architect | Urbaniste/Architecte
TUC RAIL is een ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorinfrastructuur en –technologie. De meer dan 1000 enthousiaste medewerkers worden geïnspireerd door een bedrijfscultuur die autonomie, innovatie en participatie stimuleert.

TUC RAIL is een
ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorinfrastructuur en
–technologie. De meer dan 1000 enthousiaste medewerkers worden

Stedenbouwkundige/Architect | Urbaniste/Architecte

Raadgevend ingenieur
Architect
Vaktechnisch - expert
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Frans
Brussel
2 jaar
Bouw
Luchtvaart, spoorwegen, ander vervoer
Milieu

Functieomschrijving

(voir ci-dessous pour la version FR / zie hieronder voor de FR versie)

Ons Competence Center Civil & Tracks draagt bij tot de projecten door het leveren van medewerkers met kennis van en ervaring in burgerlijke bouwkunde (architectuur, beton- en staalconstructies, stabiliteit, kunstwerken, wegenis, grondwerken, bodemsanering, hydraulica, geotechniek, milieutechniek, gebouwentechniek, brandveiligheid) en spoortechnieken (spoortracés, spoormaterialen en –toestellen, bedding, spooropbouw). Verder zorgt dit team er ook voor dat de projecten geïntegreerd worden in het landschap (topografie, urbanisme, onteigeningen, nutsleidingen, visualisaties).

 Voor dit Competence Center zoeken we een Stedenbouwkundige/Architect.

 Wat ga je doen?

 • Je ontwerpt uitdagende en complexe infrastructuurprojecten (landschappelijke inpassing van weg, fiets, water en spoorweginfrastructuur, bruggen, tunnels, …): uitwerken visie, haalbaarheid, detailstudie en opvolging van de uitvoering.
 • De integrale benadering over de disciplines heen en de omgevingskwaliteit van het project zijn belangrijke aandachtspunten.
 • Je werkt zelfstandig binnen een multidisciplinair projectteam. Je krijgt de vrijheid om creatieve, innoverende en duurzame ontwerpvoorstellen op te maken die technisch realiseerbaar zijn. Doch zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.
 • Je volgt een “on the job” opleidingstraject, ondersteund door een team van experts in verschillende domeinen.

 

 

 

Notre Centre de Compétence Civil & Tracks contribue aux projets en mettant à disposition des collaborateurs disposant des connaissances et expériences nécessaires en génie civil (architecture, constructions en béton et métalliques, stabilité, ouvrages d’art, voirie, terrassements, assainissement du sol, hydraulique, géotechnique, technologie environnementale, bâtiment, sécurité incendie) et techniques ferroviaires (tracés de voie, matériaux et appareils de voie, plate-forme, structure de la voie). En outre, cette équipe veille à l’intégration des projets (topographie, urbanisme, expropriations, impétrants, visualisations). 

Pour ce Centre de Compétence, nous sommes à la recherche d’un.e Urbaniste/Architecte.

Qu’allez-vous faire ?

 • Vous concevrez des projets d'infrastructure exigeants et complexes (intégration paysagère d'infrastructures routières, cyclistes, hydrauliques et ferroviaires, ponts, tunnels, etc.) : élaboration de la vision, faisabilité, étude détaillée et suivi de l'exécution.
 • L'approche intégrale entre les disciplines et la qualité environnementale du projet sont des points d'attention importants.
 • Vous travaillez de manière autonome au sein d'une équipe de projet multidisciplinaire. Vous avez la liberté de faire des propositions de conception créatives, innovantes et durables qui sont techniquement réalisables. Sans pour autant perdre de vue l'aspect économique.
 • Vous suivrez un trajet de formation "on the job", soutenu par une équipe d'experts dans différents domaines.

Algemene vereisten

Gewenste profiel van de kandidaat:

 • Je bent (landschaps) architect of stedenbouwkundige, met een master-diploma op zak en met een sterk ontwerpersprofiel.
 • Je hebt interesse voor het ruimtelijk ontwerp van infrastructuurprojecten
 • Een eerste werkervaring in een studiebureau is mooi meegenomen.
 • Je bent innovatief, communicatief, pragmatisch en autonoom en ook een echte teamplayer die kan functioneren in een multidisciplinair team.
 • Je houdt van treinen en je wil meewerken aan de mobiliteit van morgen.
 • Je bent vertrouwd met CAD-software (Autocad, Autocad Civil 3D, …)
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, Outlook, …)
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal. Engels is een pluspunt.

 

Profil souhaité

 • Vous êtes architecte (paysagiste) ou urbaniste, titulaire d'un master et doté.e d'un solide profil orienté conception.
 • Vous avez un intérêt pour la conception spatiale des projets d'infrastructure.
 • Une première expérience professionnelle dans un bureau d'études est un plus.
 • Vous êtes innovant(e), communicatif(ve), pragmatique et autonome et un(e) véritable teamplayer capable de fonctionner dans une équipe multidisciplinaire.
 • Vous aimez les trains et souhaitez contribuer à la mobilité de demain.
 • Vous avez une connaissance des logiciels CAO (Autocad, Autocad Civil 3D, ...)
 • Vous maîtrisez MS Office (Word, Excel, Outlook, ...).
 • Vous avez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale. L'anglais est un atout.

Aanbod en voordelen

Wat bieden wij ?
Bij TUC RAIL heb jij een unieke job in een open en communicatieve omgeving waar autonomie gestimuleerd wordt. Meewerken aan belangrijke projecten die bijdragen aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. 

 

Flexibiliteit met nadruk op een goede balans tussen werk en privé (glijdende uurrooster, telewerk tot de helft van de werktijd, terbeschikkingstelling van IT materiaal voor thuis), een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salaris, bonus, groeps-en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, carrièreplan met technische en niet-technische opleidingen, 20 verlofdagen en 13 compensatiedagen (bij voltijds uurrooster), etc.
 

We leggen de nadruk op diversiteit in teams als meerwaarde en moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, handicap, …

 

 

 

Notre offre

Chez TUC RAIL, vous travaillez dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la société.

Flexibilité, en mettant l'accent sur un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée (horaires flexibles, télétravail jusqu'à la moitié du temps de travail, mise à disposition d'équipements informatiques pour une utilisation à domicile), contrat à durée indéterminée, salaire attractif, bonus, assurance groupe et hospitalisation, chèques-repas, plan de carrière avec formation technique et non technique, 20 jours de congé et 13 jours de compensation (en cas de travail à temps plein), etc.

La diversité au sein des équipes représente une plus-value sur laquelle nous mettons l’accent. Nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment de son orientation sexuelle, sexe, identité, expression de genre, handicap, …