MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / TUC RAIL N.V. / Vacatures / Design Engineer Sporen / Voies ferrées
TUC RAIL is een ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorinfrastructuur en –technologie. De meer dan 1000 enthousiaste medewerkers worden geïnspireerd door een bedrijfscultuur die autonomie, innovatie en participatie stimuleert.

TUC RAIL is een
ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorinfrastructuur en
–technologie. De meer dan 1000 enthousiaste medewerkers worden

Design Engineer Sporen / Voies ferrées

Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Frans
Brussel
2 jaar
Bouw
Ingenieurs- en studiebureaus (excl. bouw)
Luchtvaart, spoorwegen, ander vervoer

Functieomschrijving

Ons Competence Center Civil & Tracks draagt bij tot de projecten door het leveren van medewerkers met kennis van en ervaring in burgerlijke bouwkunde (architectuur, beton- en staalconstructies, stabiliteit, kunstwerken, wegenis, grondwerken, bodemsanering, hydraulica, geotechniek, milieutechniek, gebouwentechniek, brandveiligheid) en spoortechnieken (spoortracés, spoormaterialen en –toestellen, bedding, spooropbouw). Verder zorgt dit team er ook voor dat de projecten geïntegreerd worden in het landschap (topografie, urbanisme, onteigeningen, nutsleidingen, visualisaties).

Voor dit Competence Center zoeken we een Design Engineer Sporen.

Wat ga je doen?

Als Design Engineer voer je studies uit, lever je bijstand bij de uitvoering, maak je de technische aspecten van de bestekken op, teneinde ervoor te zorgen dat de op te richten of aan te passen infrastructuur voldoet aan de eisen van de klant alsook aan de van toepassing zijnde normen en specificaties.

Dit betekent dat je:

 • technische studies uitvoert voor spoorontwerp, spoormaterialen en spoortechnologie en van lineaire infrastructuur zoals spoorplatform en wegenis.
 • aan de hand van metingen de inplantingen van sporen en wisselcomplexen controleert en controleert of deze aan de vooropgestelde kwaliteitseisen voldoen.
 • CAD Designers aanstuurt bij het opmaken van gedetailleerde plannen, bereid ben om je in te schrijven in een BIM-filosofie (Building Information Model).
 • helpt bij het opstellen van de planning en de fasering van de werken.
 • haalbare oplossingen bij problemen analyseert en zoekt rekening houdende met budget, timing en haalbaarheid in uitvoering.
 • samenwerkt met een team ingenieurs van diverse disciplines om de samenhang van het project te garanderen (integratie in omgeving, grondmechanica, hydraulica, burgerlijke bouwkunde, bovenleiding, seininrichting)
 • de technische delen van de bestekken schrijft en technische bijstand verleent aan de teams op de werven.
 • aan de betrokken partijen rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project.

 

------------------------------------------------------------------------------

Notre Centre de Compétence Civil & Tracks contribue aux projets en mettant à disposition des collaborateurs disposant des connaissances et expériences nécessaires en génie civil (architecture, constructions en béton et métalliques, stabilité, ouvrages d’art, voirie, terrassements, assainissement du sol, hydraulique, géotechnique, technologie environnementale, bâtiment, sécurité incendie) et techniques ferroviaires (tracés de voie, matériaux et appareils de voie, plate-forme, structure de la voie). En outre, cette équipe veille à l’intégration des projets (topographie, urbanisme, expropriations, impétrants, visualisations). 

Pour ce Centre de Compétence, nous sommes à la recherche d’un.e Design Engineer Voies Ferrées.

Qu’allez-vous faire ?

En tant que Design Engineer, vous exécutez des études de projet, dirigez le bureau de dessin lors de l’établissement des plans, apportez votre aide lors de l’établissement du planning et du phasage des travaux, élaborez les aspects techniques des cahiers de charges et assurez l’assistance technique ou le suivi des travaux de manière à ce que l’infrastructure à mettre sur pied ou à adapter satisfasse aux exigences du client ainsi qu’aux normes et spécifications applicables.

Concrètement, vous :

 • vous prenez en charge les études de tracés, de conception de voies, et l’étude des matériaux de voies, de la technologie ferroviaire et des infrastructures linéaires, telles que des plates-formes et voiries
 • vous contrôlez, sur base des mesures, les implantations des voies et les aiguillages et vous vérifiez si ceux-ci répondent aux exigences fixées de qualité et aux exigences du client
 • guidez les CAD-designers dans l’élaboration de plans détaillés; vous êtes prêt.e à vous inscrire dans une philosophie « BIM » (Building Information Model)
 • aidez dans l’élaboration du planning et du phasage des travaux
 • analysez et cherchez des solutions réalisables aux problèmes posés en tenant compte du budget, du timing et de la faisabilité de l’exécution
 • travaillez dans une équipe d’ingénieurs interdisciplinaire afin de garantir une cohésion entre les différentes disciplines (intégration dans l’environnement, mécanique des sols, hydraulique, génie civil, caténaire, signalisation…)
 • rédigez les clauses techniques des cahiers des charges et apportez une assistance technique aux équipes sur chantiers
 • rapportez aux parties prenantes l’évolution et les résultats du projet.

Algemene vereisten

 • Je bent burgerlijk of industrieel ingenieur, richting bouwkunde of topografie
 • Kennis van AutoCAD Civil 3D is een pluspunt
 • Je bent communicatief, nauwkeurig, methodisch en autonoom en ook een echte teamplayer die kan werken in een multidisciplinair team
 • Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, …)
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een kennis van het Frans.

----------------------------------------------------------------------------- 

 • Vous êtes Ingénieur Civil ou industriel, orientation génie civil ou topographie
 • La connaissance d'AutoCAD Civil 3D est un plus
 • Vous êtes communicatif.ve, rigoureux.se, méthodique et autonome
 • Vous pouvez travailler dans une équipe multidisciplinaire et de niveaux d’études différents
 • Vous avez une bonne connaissance de MS Office (Word, Excel, …)
 • Vous avez une très bonne connaissance du français et une connaissance du néerlandais.

Aanbod en voordelen

Bij TUC RAIL heb jij een unieke job in een open en communicatieve omgeving waar autonomie gestimuleerd wordt. Meewerken aan belangrijke projecten die bijdragen aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving. 

Flexibiliteit met nadruk op een goede balans tussen werk en privé (glijdende uurrooster, telewerk tot de helft van de werktijd, terbeschikkingstelling van IT materiaal voor thuis), een contract van onbepaalde duur, een aantrekkelijk salaris, bonus, groeps-en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, carrièreplan met technische en niet-technische opleidingen, 20 verlofdagen en 13 compensatiedagen (bij voltijds uurrooster), etc.We leggen de nadruk op diversiteit in teams als meerwaarde en moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, handicap, …

----------------------------------------------------------------------------- 

Chez TUC RAIL, vous travaillez dans un environnement ouvert, où la communication et l’autonomie sont stimulées dans une ambiance collégiale. Vous collaborez à des projets importants en termes de mobilité durable pour toute la société.

Flexibilité, en mettant l'accent sur un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée (horaires flexibles, télétravail jusqu'à la moitié du temps de travail, mise à disposition d'équipements informatiques pour une utilisation à domicile), contrat à durée indéterminée, salaire attractif, bonus, assurance groupe et hospitalisation, chèques-repas, plan de carrière avec formation technique et non technique, 20 jours de congé et 13 jours de compensation (en cas de travail à temps plein), etc.

La diversité au sein des équipes représente une plus-value sur laquelle nous mettons l’accent. Nous encourageons tout le monde à postuler, indépendamment de son orientation sexuelle, sexe, identité, expression de genre, handicap, …