MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / REGIE DER GEBOUWEN / Vacatures / Ingenieur Energie
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische staat. We huisvesten de federale overheidsdiensten en beheren het federaal architecturaal en historisch patrimonium. Onze vastgoedportefeuille omvat 1.000 gebouwen/sites: kantoor- en gerechtsgebouwen, gevangenissen, monumenten.

Zorg je er straks mee voor dat tot de verbeelding sprekende sites als het AfricaMuseum, de Kunstberg, het Jubelpark, de KBR, het Museum Kunst en Geschiedenis, het Museum voor Natuurwetenschappen of

Ingenieur Energie

Vaktechnisch - expert
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Frans
Brussel
2 jaar
Bouw
Overheid

Functieomschrijving

De Regie der Gebouwen werkte de afgelopen jaren mee aan enkele indrukwekkende projecten omtrent hernieuwbare energie zoals de PV panelen van het geofysisch centrum in Dourbes en het warmtenetwerk bij het koninklijk domein van Laken. Om de operationele diensten te ondersteunen om samen te werken aan meer van dit soort projecten en om de klimaatdoelstellingen van het NEKP te behalen, is de Regie der Gebouwen op zoek naar een ingenieur Energie.
Binnen het centrum voor technische expertise en Innovatie (CTI)  dienst Energie, Milieu en Asbest ben jij de expert voor alle informatie en projecten omtrent hernieuwbare energie. Je taken zijn de volgende:
 

 • Je organiseert en volgt de aanbestedingsprocedures op voor de raamovereenkomsten voor installatie van PV panelen.
 • Je organiseert en volgt de aanbestedingsprocedures op voor energieprestatiecontracten.
 • Je gaat partnerships aan voor investering om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren.
 • Je gaat actief op zoek naar potentiële samenwerking (privé of publiek) op het gebied van energieprestatie of oplevering.
 • Je zorgt dat je op de hoogte bent van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het energiegebied o.a. door zelfstudie en deelname aan seminaries en opleidingen.
 • Je geeft raad en bijstand aan je collega’s en medewerkers van de operationele diensten binnen je bekwaamheidsdomein.
 • Je werkt mee aan de opmaak en de actualisering van eenvormige basisdocumenten binnen jouw gespecialiseerd bekwaamheidsdomein (typebestekken, voorlichtingsnota's, berekeningsmethodes, processen...).

  Lees zeker onze 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken! 

  En volg ons op FacebookLinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.

  Meer weten over werken bij de dienst Energie, Milieu en Asbest van het CTI? 
  Remi Lepape - Adviseur Ingenieur A3- Regie der Gebouwen 
  Tel.:  02 541 68 99 
  E-mail: Remi.Lepape@buildingsagency.be 

Algemene vereisten

Competenties

Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Technische competenties

 • kennis van EPB (energieprestatie en binnenklimaat)

Niet vereist, wel een troef 

 • Je hebt een goede kennis van hernieuwbare energie.
 • Je hebt een goede kennis van de energiemarkt.
 • Je komt in een tweetalige omgeving terecht, een basiskennis Frans is dan ook een groot pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (26/09/2021):

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Of

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

EN

Een relevante professionele ervaring in het domein van hernieuwbare energie van minstens 1 jaar binnen volgende taak:

 • Project beheer en opvolging met betrekking tot hernieuwbare energie (bv. installatie van zonnepanelen, windenergie, warmtepomp en warmtekrachtkoppeling).

OF

 Een relevante professionele ervaring in het domein van openbare aanbestedingen van minstens 1 jaar binnen volgende taak:

 • Het organiseren en opvolgen van openbare aanbestedingen voor technische dossiers.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Aanbod en voordelen

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen relevante professionele ervaring wordt gevaloriseerd. Maak een schatting van uw loon in de salarissimulator.

De salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Voordelen 

 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoed.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan tot en met 26/09/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'.  We screenen ook je diploma dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

Selectietesten
1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste ervaring hebt op de uiterste inschrijvingsdatum 26/09/2021. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

2. Functiespecifieke screening

Specifieke screening - interview met PC-test en technische vragen

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een technische vragen en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die technische vragen worden overlopen tijdens je interview.

Je legt ook een situationele beoordelingstest af. Hiervoor zijn geen slaagcriteria, maar wordt bij de totaalscore van je interview geteld.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden begin oktober 2021 (onder voorbehoud).  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Voor deze test moet je fysiek aanwezig zijn. Alle testen worden in de kantoren van de Regie der Gebouwen georganiseerd (onder voorbehoud).