MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / REGIE DER GEBOUWEN / Vacatures / Ingenieur Elektriciteit
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische staat. We huisvesten de federale overheidsdiensten en beheren het federaal architecturaal en historisch patrimonium. Onze vastgoedportefeuille omvat 1.000 gebouwen/sites: kantoor- en gerechtsgebouwen, gevangenissen, monumenten.

Zorg je er straks mee voor dat tot de verbeelding sprekende sites als het AfricaMuseum, de Kunstberg, het Jubelpark, de KBR, het Museum Kunst en Geschiedenis, het Museum voor Natuurwetenschappen of

Ingenieur Elektriciteit

Vaktechnisch - expert
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Brussel
geen ervaring
Bouw
Overheid

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijke voor de werfopvolging van de elektrische installaties bij nieuwbouwprojecten. Je volgt de werven op administratief en technisch vlak op, al dan niet in samenwerking met het studiebureau :
• Je stelt prijsaanvragen en bestelopdrachten op.
• Je evalueert de technische kant van de offertes.
• Je geeft adviezen of aanbevelingen wat betreft de werken.
• Je doet de aanvragen voor de nodige vergunningen.
• Je ziet toe op de technische aspecten en de veiligheidsaspecten van de uitvoering tot aan de definitieve oplevering en de overdracht aan de klant.

Je verzekert het beheer van de elektrische installaties op de gebouwensites:
• Je volgt de staat en evolutie van de installaties.
• Je volgt de vragen van de klant op.
• Je zorgt voor gepaste interventies, maakt een stand van zaken op en organiseert een interventie bij de klant.
• Je maakt onderhoudscontracten op van onderaannemers en volgt deze op.
• Je formuleert advies preventief of op aanvraag.

Je beheert studies van de elektrische installaties voor de nieuwe projecten volgens de behoeftes van de Regie der Gebouwen en haar klanten :
• Je volgt het behoeften programma van de klant op en adviseert hem voor innovaties.
• Je staat in voor de studie in samenwerking met de collega’s.
• Je volgt het studiecontract op van een extern studiebureau.
• Je controleert de studie en geeft advies extern studiebureau.

Je blijft op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen in de recente technieken om ervoor te zorgen dat je deze kennis in jouw studiesbeheer en werfopvolging kan gebruiken:
• Je neemt deel aan studiedagen.
• Je neemt regelmatig en op eigen initiatief de vakliteratuur door.
• Je neemt deel aan interne vergaderingen die gericht zijn op kennisoverdracht.

Algemene vereisten

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (15/04/2021):

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein elektriciteit, elektromechanica, of elektronica.

OF

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie in het domein elektriciteit, elektromechanica, of elektronica.

Aanbod en voordelen

 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.057,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen relevante professionele ervaring wordt gevaloriseerd. Maak een schatting van uw loon in de salarissimulator.

Voordelen

  • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
  • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
  • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
  • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
  • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoed.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Sollicitatieprocedure

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

2. Functiespecifieke screening

Event 1: Specifieke screening - PC-test

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via een geïnformatiseerde test worden volgende redeneervaardigheden gemeten: numeriek redeneervermogen.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Indien deze proef plaats vindt, zal dit in april 2021 zijn (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de test. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Voor deze test moet je fysiek aanwezig zijn. Alle testen worden in de kantoren van de Regie der Gebouwen georganiseerd (onder voorbehoud).

Event 2: Specifieke screening - interview met PC-test en case

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je legt ook een situationele beoordelingstest af.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in april 2021 (onder voorbehoud) indien event 1 niet plaats vindt, in mei 2021 (onder voorbehoud) indien event 1 wel plaats vindt.  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomentent de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Voor deze test moet je fysiek aanwezig zijn. Alle testen worden in de kantoren van de Regie der Gebouwen georganiseerd (onder voorbehoud).