MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / REGIE DER GEBOUWEN / Vacatures / Facility Coördinator
De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische staat. We huisvesten de federale overheidsdiensten en beheren het federaal architecturaal en historisch patrimonium. Onze vastgoedportefeuille omvat 1.000 gebouwen/sites: kantoor- en gerechtsgebouwen, gevangenissen, monumenten.

Zorg je er straks mee voor dat tot de verbeelding sprekende sites als het AfricaMuseum, de Kunstberg, het Jubelpark, de KBR, het Museum Kunst en Geschiedenis, het Museum voor Natuurwetenschappen of

Facility Coördinator

Raadgevend ingenieur
Management en vaktechnisch
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Brussel
2 jaar
Bouw
Ingenieurs- en studiebureaus (excl. bouw)
Overheid

Functieomschrijving

Je werkt actief mee aan het bepalen van de strategie voor het beheer van deze gevangenissen en FPC’s, en dit volgens de principes van een DBFM(O) contract, zowel op middellange als lange termijn, en in lijn met de behoeften van de klant:

 • Je werkt mee aan het uitschrijven van éénduidige protocollen die uitgerold worden binnen de Regie der Gebouwen in heel België;
 • Je coördineert vanuit een gecentraliseerde positie de opvolging van de (DBFM(O)) contracten aangaande facility management;
 • Je bent de sleutelfiguur in het contact tussen de verschillende stakeholders (private partner, klant, buitendienst, projectleiders Facility,…).  Je kan problemen toelichten en oplossen met het oog op de juridische vereisten;
 • Je ontwikkelt, structureert en beheert projecten met betrekking tot de verschillende facilitaire vraagstukken en optimaliseert de werkingsmiddelen en procedures in samenwerking met een Franstalige collega en de projectleiders van de regionale buitendiensten;
 • Je werkt in teamverband;
 • Als projectverantwoordelijke in het domein facility management stuur je een 10-tal rechtstreekse of onrechtstreekse medewerkers aan die je actief coacht.  Je schrijft ook de nodige opleidingen uit;
 • Je onderhoudt een constante dialoog met de regionale Vlaamse buitendiensten;
 • Je organiseert het beheer van de budgetten van de contracten en optimaliseert de exploitatiekosten op een continue wijze;
 • Je voert de administratieve taken uit die verbonden zijn aan het beheer van de contracten, zoals o.a. de rapportage, de briefwisseling, etc. ;
 • Je treedt op als raadgever aan de regionale buitendiensten en je geeft onderbouwde adviezen om problemen op het facilitaire gebied op te lossen;
 • Je schoolt je bij en volgt de evolutie op om expertise in het facilitaire vakgebied te behouden en verder uit te bouwen.

Lees zeker onze 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken! 

En volg ons op FacebookLinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.

Meer info over de dienst Projectgroep Gevangenissen?
Johanna Van Hoylandt - Adviseur Ingenieur - Regie der Gebouwen | De vastgoedbeheerder van de federale staat
Tel.: 02 541 65 56
E-mail: Johanna.VanHoylandt@buildingsagency.be

Algemene vereisten

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

OF

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

EN

Een relevante professionele ervaring in het domein van het beheer van gebouwen van minimum 2 jaar, in minstens 1 van de hierna vermelde taken:

 • Beheer van projecten aangaande facility management
 • Technisch beheer en onderhoud van infrastructuur
 • Beheer van onderhoudscontracten van infrastructuurproject
 • Beheer, onderhoud en controle van technische installaties (b.v. HVAC, elektriciteit, sanitair, …)

 

Technische competenties
 

 • Je hebt een aantoonbare basiskennis van facility management.

Niet vereist, wel een troef
 

 • Ervaring in DBFM(O)-opdrachten
 • Kennis aangaande bouw, elektriciteit en HVAC
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Ervaring met opstellen en/of opvolgen van onderhoudscontracten
 • Kennis van office-pakket (outlook, word, excel,…)

Aanbod en voordelen

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen relevante professionele ervaring wordt gevaloriseerd. Maak een schatting van uw loon in de salarissimulator.

De salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Voordelen 

 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoed.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Sollicitatieprocedure

Specifieke screening - interview met technische vragen en PC-test (+- 2u30)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Tijdens het interview zullen er technische vragen worden gesteld.

Je legt ook een situationele beoordelingstest voor de competenties 'informatie integreren' en ‘adviseren’ af. Hiervoor zijn geen slaagcriteria, het resultaat hiervan wordt bij de totaalscore van je interview en de technische vragen geteld.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden eind oktober 2021 (onder voorbehoud).  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Voor deze test moet je fysiek aanwezig zijn. Alle testen worden in de kantoren van de Regie der Gebouwen georganiseerd (onder voorbehoud).