MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / POM WEST-VLAANDEREN / Vacatures / PROJECTMANAGER BLUE ENERGY
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, t

PROJECTMANAGER BLUE ENERGY

Management en vaktechnisch
Bio ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Engels
West-Vlaanderen
2 jaar
Overheid

Functieomschrijving

Ben jij een resultaatgerichte coördinator en gepassioneerd door projecten over duurzame (offshore) energie? Neem de leiding van een succesvol project dat innovatieve samenwerking nastreeft rond offshore wind en groene waterstof. Wil je mee het beleid uittekenen en nieuwe businesshorizonten verkennen bij het ontmantelen van offshore structuren? Sta jij innoverende bedrijven en kennisinstellingen graag bij in deze snelgroeiende sector? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken!

Functiecontext

Als projectmanager Blue Energy word je ingeschakeld in twee projecten gelinkt aan de sector Blue Energy.

Het Interreg Noordzeeregioproject Inn2POWER start een tweede fase (einddatum 31 juli 2023) en heeft als doel om kmo’s uit het Noordzeegebied te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden in de offshore wind- en groene waterstofsector. POM West-Vlaanderen is projectleider. De Blauwe Cluster, Haven Oostende en Waterstofnet zijn betrokken als Vlaamse projectpartners, naast Duitse, Nederlandse en Britse partners.

Daarnaast neem je ook het lopende Interreg Noordzeeregioproject DecomTools (einddatum 31 december 2022) voor je rekening (projectleider: University of Applied Sciences Emden/Leer; o.a. Haven Oostende is projectpartner). Dit project ontwikkelt eco-innovatieve concepten voor het ontmantelen van offshore windturbines met het oog op ontwikkelen van nieuwe businessopportuniteiten.

Rapportering gebeurt aan de Cluster Manager Blue Energy.

Resultaatgebieden

→Algemenecoördinatie en eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project Inn2POWER:

 • Je coördineert en volgt de voorziene activiteiten van de verschillende partners binnen het project op met het oog op het tijdig behalen van de vooropgestelde resultaten en mijlpalen.
 • Je coördineert de grensoverschrijdende stuurgroep en onderhoudt bilaterale contacten met de werkpakketleiders en partners.
 • Je initieert inhoudelijke communicatieacties om offshore wind en waterstof naar verschillende belanghebbenden toe bekender te maken, je organiseert B2B’s en rondetafelgesprekken, je ondersteunt transnationale samenwerkingen tussen organisaties inclusief testfaciliteiten …
 • Je werkt samen en stemt af met de inhoudelijke projectmedewerker(s), zowel intern als extern.

→ Inhoudelijke uitvoering van het project DecomTools in samenwerking met de projectpartners en lokale stakeholders:

 • Je diept een marktanalyse in West-Vlaanderen uit, inclusief de impact op regionale economische ontwikkeling, dit door middel van interviews, bedrijfsbezoeken, workshops en een desktopstudie. Concreet wordt verwacht dat je de relevante partijen, activiteiten en opportuniteiten leert kennen
 • Je ontwikkelt een gerichte strategie om de in het project ontwikkelde oplossingen, nl. best practices,  kennis, tools en processen over te brengen naar potentiële bedrijven en naar het beleid
 • Je start communicatieacties (workshops, social media … ) op rond activiteiten en realisaties in  het project en de verspreiding van de resultaten naar diverse stakeholders (bedrijven, overheden, clusters …). Hiervoor kan je rekenen op de ondersteuning van het team communicatie binnen de POM.

→Interne afstemming binnen het team van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.

→Periodiek overleg en afstemming met de projectpartners en deelname aan projectactiviteiten.

→Periodieke inhoudelijke en financiële rapportering van het project i.s.m. de projectcel van de POM.

Algemene vereisten

Functieprofiel

·       Je bent resultaats- en oplossingsgericht ingesteld, met innoverend vermogen.

·       Je bent sterk in coördineren, plannen, organiseren en opvolging.

·       je bent een overtuigend, enthousiasmerend persoon met goede communicatieve vaardigheden en zin voor initiatief.

·       Je beschikt over een goede kennis van het Engels.

·       Je hebt zin om flexibel en leergierig met een breed takenpakket aan de slag te gaan.

·       Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

·       Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden[1] voor de functie .

Niet vereist, wel een pluspunt zijn:

·      Ervaring met het thema en de sector van offshore wind en blue energy.

·      Kennis van of ervaring met innovatie.

·      Ervaring met projectwerking en/of projectmanagement.

 

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

[1] (1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.

(2) de burgerlijke en politieke rechten genieten.

(3)medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

 

[2] Ministeriel Besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11 §2 2e lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

[3] Wetten op gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

 

 

Aanbod en voordelen

 • Verloning volgens de graad van adjunct-adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A1a-A3a,  met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit. Maandelijkse brutowedde aan huidige index (april 2020) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A1a: min. € 3.170  - max. € 4.932 (0-24 jaar anciënniteit).
 • Gevarieerde en boeiende jobinvulling in de groeiende cluster van hernieuwbare ‘blauwe’ energie en een inspirerende werkomgeving. 
 • Mogelijkheden voor zelfontplooiing en participatie aan studiedagen en conferenties zodat je op de hoogte blijft van de laatste innovaties in de sector
 • Vakantieregeling zoals van toepassing op alle personeelsleden (35 dagen).
 • Eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques (€8 bruto), pensioenverzekering (2%), hospitalisatieverzekering.
 • Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen

Voel je je aangesproken door deze vacature? Zend dan uiterlijk t.e.m. 5 september 2021 je  gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar vacature@pomwvl.be.  

Laat ons ook weten via welk kanaal je deze vacature hebt ontdekt. Zo kunnen we ons rekruteringsproces blijven optimaliseren.

Selectieprocedure

Stap 1: Screening kandidatuurstelling

Screening van de kandidaten op basis van de kandidatuurstelling en het curriculum vitae. Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de te solliciteren functie en hun diploma(‘s) en/of werkervaring, alsook hun motivatie voor deze functie.

Stap 2: Proef op computer (weging 50)

Hierbij worden de visie, kennis en/of vaardigheden getest (inhoudelijke vragen, casestudie, visie- of interpretatievraag …). Om te slagen en over te gaan naar de volgende stap van de selectieprocedure moet je minimum 60% halen voor deze proef.           

Stap 3: Assessmentproef

We gaan na of de kandidaten over voldoende capaciteiten beschikken die beantwoorden aan het functieprofiel. Deze test wordt afgenomen door een extern bureau. De resultaten van deze proef zijn informatief en richtinggevend.

Stap 4: Mondelinge proef (weging 50)

Hierbij wordt aan de hand van een interview het curriculum vitae besproken en afgetoetst ten opzichte van de functie, waarbij wordt gepeild naar de persoonlijkheid, de motivatie en de geschiktheid van de kandidaten voor de functie. Er kan eveneens feedback gevraagd worden omtrent de  proef op computer. Om te slagen voor deze proef moet je minimum 60% halen voor deze proef.

Na de selectieprocedure wordt er een schriftelijk verslag van de gemotiveerde rangschikking van de kandidaten opgemaakt. De geslaagde kandidaten zullen volgens deze rangschikking worden voorgedragen met voorstel tot indienstneming.

De proef op computer zal plaatsvinden op woensdag 8 september 2021.

De assessmentproef zal plaatsvinden op donderdag 16 september 2021.

De mondelinge proef zal plaatsvinden op donderdag 23 september 2021.