MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / POM WEST-VLAANDEREN / Vacatures / BUSINESS DEVELOPER SOCIALE ECONOMIE
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, t

BUSINESS DEVELOPER SOCIALE ECONOMIE

Vaktechnisch - expert
Bio ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
West-Vlaanderen
2 jaar
Overheid

Functieomschrijving

Je hebt een hart voor sociale economie en je bent onze drijvende kracht om nieuwe banden tussen sociale-economiebedrijven en reguliere bedrijven te smeden. Je bent resultaatsgericht, sociaal en flexibel en je analyseert vlot beleidsondersteunende studies. Herken jij jezelf in dit profiel? Dan ben jij onze geknipte nieuwe collega om mee te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt in West-Vlaanderen.

Functiecontext:

Met het team Human Capital zetten we in op het stimuleren van technologische en sociale innovaties, het versterken van de samenwerking tussen sociale-economie bedrijven en reguliere bedrijven, en het uitvoeren van beleidsondersteunende studies en analyses. We doen dit samen met heel wat partners, waaronder STAM vzw, 4Werk vzw, Starterslabo West-Vlaanderen, de VDAB en Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB).

Je rapporteert aan de program manager Sociale Economie.

Jouw functie omvat de volgende resultaatsgebieden:

 • Ongeveer de helft van je tijd sta je in het werkveld als ‘samenwerkingsfacilitator’. Hierbij is het jouw kerndoelstelling om innovatieve samenwerkingen te creëren tussen sociale-economiebedrijven (arbeidszorg, maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie…) en/of het bedrijfsleven. Dit kan bv. via de ontwikkeling van vernieuwende producten, diensten of product-dienstcombinaties of via gerichte trajecten naar werk voor kwetsbare doelgroepen. Je verkent, faciliteert, experimenteert en zet actief in op projectacquisitie om dit alles vorm te geven.
 • De andere helft van je tijd ondersteun je de program manager Sociale Economie:
 • Je werkt mee aan het initiëren, opvolgen en interpreteren van beleidsondersteunende studies alsook bij de communicatie over de resultaten. De analyses zelf gebeuren door het team Data, Studie & Advies van POM-West-Vlaanderen.
 • Je volgt Vlaamse beleidsevoluties inzake tewerkstelling en activering van kansengroepen mee op en wordt een ambassadeur voor de sociale economie binnen West-Vlaanderen.
 • Je daagt het werkveld uit in thema’s als duurzaamheid, vernieuwing, innovatie en samenwerking alsook het delen van hun expertise, zodat er nieuwe ontwikkelkansen ontstaan.

Algemene vereisten

 • Je bezit een masterdiploma met minstens twee jaren relevante ervaring of een relevant bachelordiploma met minstens vijf jaar relevante ervaring. Een achtergrond (opleiding of werkervaring) in (sociale) economie of maatschappelijk werk is een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met cijfers en data, bij voorkeur binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.
 • Ervaring met (Europese) projecten (projectacquisitie, projectcoördinatie) is een pluspunt.
 • Je bent resultaatsgericht: je hebt een duidelijk doel voor ogen en gaat (pro)actief en zelfstandig op zoek naar de beste manier om dit doel te bereiken. Je weet hiervoor mensen en middelen te mobiliseren. Je evalueert tussentijds en stuurt het proces bij waar nodig. Bij tegenslagen geef je niet op maar zoek je naar alternatieven.
 • Je bent sterk in samenwerken en samenwerking faciliteren tussen organisaties in het werkveld: je functioneert goed in team en met je overtuigingskracht en enthousiasme slaag je er bovendien in anderen te laten samenwerken. Je hebt hierbij aandacht voor gevoeligheden en stelt je diplomatisch op. Je weet tegenstellingen tussen de verschillende belanghebbenden te overbruggen. Verschillende standpunten en visies ontmoedigen je niet. Obstakels in de samenwerking pak je proactief aan en probeer je op creatieve wijze te overwinnen.
 • Je bent vernieuwend: je hebt oog voor kansen en opportuniteiten. Je volgt nieuwe trends en ontwikkelingen op, bedenkt vernieuwende ideeën en oplossingen, slaagt erin mensen hiervoor enthousiast te maken en je durft te experimenteren.
 • Je bent voldoende wendbaar en flexibel, je kan snel schakelen tussen verschillende manieren van werken, opdrachten en taken.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk (rapporten, persberichten…) als mondeling (presentaties geven, vergaderingen voorzitten…).
 • Je bent een sociaal persoon, je bent begaan met de talenten en kansen voor zij die op het eerste gezicht minder mogelijkheden tot ontplooiing in zich hebben.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden[1] voor de functie.
 • Je voldoet minstens aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A in de Vlaamse lokale besturen (masterdiploma - voor verdere details zie bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013[2]) en je beschikt over minstens twee jaar relevante werkervaring. In afwijking hiervan kan je ook in aanmerking worden genomen voor de selectieprocedure indien je over een bachelordiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma beschikt[3] , op voorwaarde dat dit diploma relevant is voor de functie en op voorwaarde dat je over minstens vijf jaar relevante werkervaring beschikt. 
 • Relevante werkervaring zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

 

[1](1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.

(2) de burgerlijke en politieke rechten genieten.

(3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

[2] Ministeriel Besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11 §2 2e lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

[3] Idem.

Aanbod en voordelen

Aanbod

 • Een gevarieerde en uitdagende job in een gedreven team dat zich elke dag opnieuw inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt in West-Vlaanderen.
 • Verloning volgens de graad van adjunct-adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A1a-A3a met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit: maandelijkse brutowedde aan huidige index (april 2020) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A1a: min. € 3.170 - max. € 4.932 (0-24 jaar anciënniteit).
 • Eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques (€8 bruto), pensioenverzekering (2%), hospitalisatieverzekering.
 • Vakantieregeling zoals van toepassing op alle personeelsleden (35 dagen).
 • Mogelijkheden voor zelfontplooiing en participatie aan conferenties en inspiratiedagen.
 • Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.

Sollicitatieprocedure

Voel je je aangesproken door deze vacature? Zend dan uiterlijk t.e.m. 11 juli 2021 je gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

 POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie                                                   

 Provinciehuis Olympia

 Koning Leopold III-laan 66

 8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE

Of via email: vacature@pomwvl.be

Laat ons ook weten via welk kanaal je deze vacature hebt ontdekt. Zo kunnen we ons rekruteringsproces blijven optimaliseren.