MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / HOGERE ZEEVAARTSCHOOL / Vacatures / Lesgever Faculteit Scheepswerktuigkunde
De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde aanbiedt.

De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde aanbiedt.

Lesgever Faculteit Scheepswerktuigkunde

Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Frans
Engels
Antwerpen
2 jaar
Onderzoek/onderwijs

Functieomschrijving

 • Je doceert theoretische en praktijkgerichte vakken m.b.t. scheepselektrotechniek, scheepsdieselmotoren, scheepsautomatisatie, technisch tekenen en scheepshulpwerktuigen.
 • Je bent bereid je kennis verder uit te bouwen door het volgen van interne en externe opleidingen.
 • Je werkt doorlopend aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.
 • Je beoordeelt en begeleidt studenten op een motiverende en coachende wijze met scripties en stages, daarbij heb je aandacht voor hun groeiproces en hun ontwikkeling.
 • Je gebruikt moderne onderwijstechnieken en -middelen en denkt mee na over leerdoelen, leerinhouden, competenties, werk- en evaluatievormen.
 • Je werkt mee aan een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het curriculum en het studiemateriaal.
 • Je participeert en engageert je in wetenschappelijk onderzoek. Daarbij onderhoud je goede contacten met de industrie en werk je nauw samen met collega’s en andere onderwijsinstellingen.
 • Je ondersteunt de opleiding en je vak onder andere door deel te nemen aan vakgroepoverleg, wetenschapscommunicatie en informatiedagen.

Algemene vereisten

 • Je bent in het bezit van een Certificate of Competence/vaarbevoegdheidsbewijs A-III/2 als Chief Engineer of een diploma van master in de industriële wetenschappen met een specialisatie in elektromechanica, automatisatisering en je hebt bij voorkeur enige ervaring in de maritieme sector.
 • Je voldoet aan de vereiste talenkennis: Nederlands, Frans en Engels - attest ERK C1 verplicht voor de onderwijstalen (Codex Hoger Onderwijs - Art.II.270).
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang tot een ambt van de hogescholen (art V.106 van de Codex) - www.ond.vlaanderen.be

Aanbod en voordelen

 • Op de Hogere Zeevaartschool werken we iedere dag aan de toekomst van onze studenten. Meer dan 70 collega’s geven vorm aan onderwijs, onderzoek, administratie en de logistieke ondersteuning van onze instelling. We zijn de enige hogeschool in België voor de opleidingen Nautische Wetenschappen (Ba. & Ma.) en Scheepswerktuigkunde (Ba. & Ma.). Je komt terecht in een dynamische en meertalige en multiculturele omgeving waarbij we veel belang hechten aan het delen van kennis. Daarbij zetten we volop in op innovatie en zoeken we samenwerking met de maritieme industrie en andere onderwijsinstellingen.
 • Voor meer informatie over de organisatie en de missie van de Hogere Zeevaartschool zie onze website.
 • Een loon volgens het barema 502. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring.

Terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding

Sollicitatieprocedure

 • Stuur ons een gemotiveerde kandidatuur via een aangetekend schrijven aan de Algemeen Directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen. Je mag deze ook op het algemeen secretariaat afgeven tegen ontvangst van een afgiftebewijs of mailen naar kristel.van.roy@hzs.be
 • De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 27 mei 2022.
 • Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten:
  • curriculum vitae met opgave van ervaring in en buiten het onderwijs;
  • afschriften van diploma’s en getuigschriften.
 • De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie.  Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.