MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / DE WATERGROEP / Vacatures / Projectleider Industrie
De Watergroep is een integraal waterbedrijf dat diensten levert binnen de hele waterketen. Via een netwerk van 34.000 kilometer leidingen bedient het 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. Dit maakt De Watergroep tot het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen.

De Watergroep is een integraal waterbedrijf dat diensten levert binnen de hele waterketen. Via een netwerk van 34.000 kilometer leidingen bedient het 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten.

Projectleider Industrie

Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
geen ervaring
Bouw
Energie/water
Milieu

Functieomschrijving

Als projectleider Industrie sta je in voor het leiden van de water-op-maat projecten in binnen- en buitenland.

Coördineren van (relatief eenvoudige en/of kleinere) projecten inzake de bouw van water-op-maat installaties voor klanten in binnen en –buitenland (commercieel en maatschappelijk verantwoord)
•    Je maakt het projectplan en de  timing ervan op.
•    Je stelt het projectteam samen en je organiseert de officiële startvergadering met de interne en/of externe engineering, de betrokken Directies of afdelingen en de BU I&S.
•    Je coördineert de prijsvragen, aanbestedingen en opmaak van lastenboeken.
•    Je fungeert als aanspreekpunt voor de externe klant tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project.
•    Je toetst het concept op economische en financiële criteria i.s.m. de verantwoordelijke studieontwerp.
•    Je stuurt de externe en interne engineering en de projectmedewerkers aan en je volgt ze op.
•    Je coördineert de werkzaamheden van de verschillende betrokken partijen.
•    Je bepaalt de prioriteiten binnen het project.
•    Je volgt de budgetten, tijdslimieten en afspraken op.
•    Je bewaakt de technische en operationele veiligheid van het project en de naleving van milieuwetgeving.
•    Je overlegt en onderhandelt met leveranciers en installatiebouwers.
•    Je coördineert de totstandkoming van contracten zowel op technisch als op juridisch en financieel vlak.

 

Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners.
•    Je verduidelijkt de projectinhoud en de aanpak aan projectmedewerkers en belanghebbenden.
•    Je leidt besprekingen met de leveranciers.
•    Je communiceert duidelijk, tijdig en transparant over de status van de verschillende onderdelen van het project.
•    Je rapporteert over de ontwikkeling van het project en resultaat aan de Manager Industrie en Services.
•    Je stelt een communicatieplan en communicatiematrix voor het project op.
•    Je zet de nodige kanalen op voor een efficiënte communicatie met interne/externe partners.
•    Je sensibiliseert alle betrokken actoren.
•    Je bent het aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen rond de eigen projecten.
•    Je coördineert en bewerkstelligt de technische overdracht naar de exploitatietak van de afdeling.

 

Operationeel organiseren van de werkzaamheden van het projectteam
•    Je leidt medewerkers (inclusief buitenlandse stagiairs) op en je begeleidt hen bij het behandelen van complexe opdrachten of dossiers, bij de implementatie van nieuwe werkmethoden en -technieken.
•    Je plant en verdeelt het werk en je houdt werkvergaderingen met medewerkers.
•    Je verzekert de kwaliteit van het werk en het respecteren van de veiligheidsvoorschriften.
•    Je staat in voor de informatiedoorstroming naar het team en verzekert de kennisdeling en kennisborging.

Algemene vereisten

 • Je hebt een goede kennis (op masterniveau) van hydraulica en mechanica.
 • Je hebt een goede kennis (op masterniveau) van pompinstallaties, laag- en hoogspanningsuitrustingen.
 • Je hebt basiskennis van PLC en van industriële informatica (procescomputers, SCADA systemen, telemetrie).
 • Je hebt theoretische en praktische kennis van zeer uiteenlopende behandelingsinstallaties voor drink-, proces- en afvalwater of je bent in staat je deze kennis op korte termijn eigen te maken.
 • Je hebt kennis van bouwkunde en netstructuur.
 • De inhoud van de industriële water-op-maat-markt is jou niet onbekend.
 • Ook de basisprincipes van duurzaamheid en circulariteit zijn jou bekend.
 • Je hebt een grondige kennis van technische-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
 • Je hebt kennis van projectmanagement.
 • Je hebt kennis van de courante software.
 • Je bent bereid een VCA-certificatie (Veiligheid –Operationeel Leidinggevenden) te behalen.
 • Talenkennis (Engels, Frans, Spaans of andere) in het kader van buitenlandse opdrachten is een pluspunt.
 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvereisten (rijbewijs B, medisch geschikt, attest goed gedrag en zeden).

Aanbod en voordelen

In ruil voor jouw talent bieden we je een contract van onbepaalde duur bij het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen met een sterke lokale verankering. 

 

Wij werken met vastgelegde barema’s. Ervaring bij openbare instellingen tellen steeds mee. Relevante privé-ervaring kan, mits goedkeuring van de jury, meegenomen worden bij de berekening van het loon.

 

Voor deze functie zijn de volgende bruto-maandbedragen voorzien:

 
Geen ervaring
3 jaar ervaring
6 jaar ervaring
9 jaar ervaring
15 jaar ervaring

Klasse I
3400,74
3748,38
4016,35
4182,93
4539,63

 

Het loon wordt aangevuld met maaltijd- en ecocheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, 100% terugbetaald transport met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, ambulante kostenverzekering en een groot aantal vakantiedagen.

 

Daarnaast biedt De Watergroep ruime opleidingskansen en een leuke werkomgeving.

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 22 augustus 2021.

 

Je wordt via mail uitgenodigd voor de selectieproeven.