MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / AP HOGESCHOOL ANTWERPEN / Vacatures / Diensthoofd technologie
AP Hogeschool Antwerpen is een hogeschool met zo’n 15.000 studenten en vestigingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout. We hebben voor ieder wat wils met tientallen professionele bachelors, artistieke opleidingen en graduaten, verdeeld over 6 departementen en 2 Schools of Arts.

AP Hogeschool Antwerpen is een hogeschool met zo’n 15.000 studenten en vestigingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Diensthoofd technologie

Management en vaktechnisch
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Antwerpen
5 jaar
Onderzoek/onderwijs
Overheid
Telecom, ICT en internet

Functieomschrijving

AP Hogeschool wil verder digitaliseren en processen optimaliseren. 
Jij leidt en coördineert, onder verantwoordelijkheid van de IT manager, en in samenspraak met de andere IT diensthoofden, de implementatie van de technische componenten van onze digitaliseringsstrategie.
Je stimuleert een transformatie binnen de hogeschool en bouwt digitale mogelijkheden die resulteren in innovatieve businessmodellen en -processen. Samen met ICT-collega’s en externe partners ontwerp en implementeer je performante technische oplossingen. 
Als diensthoofd technologie volg jij de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen op de markt op de voet. Je bent de trekker op vlak van ‘infrastructure’ en ‘platform by design’. Je bepaalt Operational Level Objectives (OLO's) voor deze technische oplossingen en onderneemt actie wanneer die niet gehaald worden.
Naast projectmanager en technisch expert ben je ook een people manager voor het team van 8 mensen. Je houdt overzicht over de lopende projecten, staat hen bij met raad en daad, deelt je expertise, organiseert regelmatig overleg en adviseert de IT manager bij functioneringsgesprekken.

Taken
• Samen met je team ontwerp je de digitale strategie. Je adviseert je medewerkers en staat hen bij in de ‘digital by design’ benadering. Om deze strategie door te voeren, neem je AP mee in een culturele verandering en toon je de voordelen van een digitale transformatie. Zowel met management als alle andere lagen van de hogeschool overtuig je in deze transitie.
• Samen met de IT manager volg je het budget op voor projecten en formuleer je budgetplannen.
• Je gaat uit van het principe van ‘security by design’.
• Je analyseert en stelt oplossingen voor om een voortdurende verbetering van de productiviteit te behalen in overeenstemming met de noden van de hogeschool.
• Je ontwerpt en implementeert de architectuur van technische oplossingen, waarbij je het overzicht van de ontwikkeling houdt en waakt over de correcte integratie van alle technische componenten.
• Je weet 'best practices' rond project management toe te passen voor de projecten binnen het team, je stimuleert de onderlinge samenwerking binnen het team en met de andere ICT-collega’s. Je draagt transparante communicatie hoog in het vaandel.
• Jouw natuurlijke leiderschapsstijl weet mensen te motiveren en zichzelf verder te ontwikkelen, hiertoe identificeer je eventuele leernoden en richt je de nodige opleidingen in.

Algemene vereisten

• Je beschikt over een master diploma 
• Je hebt ervaring met projectmanagement. Het zit in je vingers om een duidelijk projectplan op te stellen en te werken binnen een budget en met vastgelegde deadlines. 
• Je begeleidde al eerder de technische onderbouw van een digitaal transformatieproces binnen een organisatie.
• Je bent vertrouwd met technische componenten als Citrix, Netapp, FortiNet, Azure, Windows, Linux, McAfee, AD, Power BI, Drupal, SCCM en met platformen als Office365 en AWS.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met change management.
• Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels en bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. 
• Je hebt een sterk analyserend en synthetiserend vermogen.
• Je hebt ervaring met het aansturen van een team (5 tot 10 medewerkers)

Aanbod en voordelen

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) en salarisschaal 7.3 (barema 590 - A32) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 
Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. 

We bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Je ontvangt een internetvergoeding van 20 euro per maand. Daarnaast geniet je van een gunstig verlofstelsel met 35 vakantiedagen en 2 weken dienstvrijstelling in de kerstvakantie. In overleg met de IT Manager is er mogelijkheid om twee à drie dagen per week te telewerken.

 

Sollicitatieprocedure

Wijze van solliciteren
Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.