MENU Menu
of
Jobportaal
AP Hogeschool Antwerpen is een hogeschool met zo’n 15.000 studenten en vestigingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout. We hebben voor ieder wat wils met tientallen professionele bachelors, artistieke opleidingen en graduaten, verdeeld over 6 departementen en 2 Schools of Arts.

AP Hogeschool Antwerpen is een hogeschool met zo’n 15.000 studenten en vestigingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Data analist

Vaktechnisch - expert
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
Antwerpen
2 jaar
Onderzoek/onderwijs
Overheid
Telecom, ICT en internet

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een interessante en maatschappelijk zeer relevante sector? Heb je voeling en/of interesse voor hoger onderwijs? Zoek je naar een dynamische omgeving met een goede work-life balance? Lees dan zeker hieronder verder.

Binnen de ICT-afdeling van AP Hogeschool zijn we op zoek naar een data-analist voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van onze datastrategie. Samen met je collega’s van het Applicatie Team help je AP om waarde te halen uit diverse bronnen van data binnen en buiten de organisatie. Je komt terecht in een team van 6 personen en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Applicaties. Je krijgt de kans om zelfstandig aan projecten te werken terwijl je ondersteund wordt door het team. Ondernemingszin, collegialiteit en behulpzaamheid worden in onze omgeving aangemoedigd en op prijs gesteld.

Concreet bestaat jouw takenpakket uit de ontwikkeling van Tabular Cubes die de nieuwe hoeksteen vormen van een kwalitatief en structureel rapportageproces. Om dit te realiseren werk je nauw samen met gebruikers uit de business die jou inzicht geven in de informatiebehoeften van hun dienst of departement. Langs de ICT-kant werk je nauw samen met onze applicatieontwikkelaars en database administrator (DBA). Naast de ontwikkeling van kubussen ben je ook het primaire aanspreekpunt voor data-gerelateerde vraagstukken. Je buigt je over datamodellen en bewaakt mee de kwaliteit en integriteit van onze data. Je geeft adviezen betreffende master datamanagement en waakt mee over de uitvoering van het beleid inzake gegevensbescherming. Collega’s van diverse diensten/departementen kunnen beroep doen op jouw kennis van zaken rond data-analyse.

Algemene vereisten

- Je bent in het bezit van een masterdiploma.
- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.
- Je kan goed abstract redeneren.
- Je werkt planmatig, resultaatgericht en hecht veel belang aan kwaliteit.
- Je communiceert vlot en klantgericht met gebruikers en partners.
- Je beheerst de Engelse taal voldoende om het te lezen, schrijven en spreken.
- Je neemt pragmatische beslissingen en hebt oog voor ‘the bigger picture’.
- Levenslang leren is jou niet onbekend, je staat open om te blijven evolueren en (proactief) bij te leren in functie van vernieuwingen binnen de ICT-wereld.
- Je kan zowel zelfstandig als in team werken en je kan je verplaatsen in de situatie van de eindgebruiker/klant.
- Vertrouwdheid met de werking van een hogeschool is een pluspunt.
- Je bent vertrouwd met het begrip ‘masterdata’.
- Je hecht belang aan data security en GDPR is je niet onbekend.
- Je hebt een grondige kennis van SQL en weet je weg te vinden in relationele databasesystemen.
- ‘Facts and dimensions’ zeggen jou iets.
- Je hebt kennis van Power BI en/of SSAS Tabular of bent bereid je hierin te verdiepen.
- Je hebt werkervaring met minstens één data visualisatietool (Tableau, Qlik, Power BI, SAS, Grafana,…).
- Kennis van onderstaande zaken kunnen strekken tot aanbeveling:
. Business Intelligence concepten
. Data Science concepten
. Statistiek en/of kwantitatieve methoden
. Niet-relationele databasesystemen & NoSQL
. Python / Jupyter / R
. ...

Aanbod en voordelen

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 09-01-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) en salarisschaal 6.3 (barema 587 - A21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 
Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).
Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Je ontvangt een internetvergoeding van 20 euro per maand. Daarnaast geniet je van een gunstig verlofstelsel met 35 vakantiedagen en 2 weken dienstvrijstelling in de kerstvakantie. In overleg met de IT Manager is er mogelijkheid om twee à drie dagen per week te telewerken.

Sollicitatieprocedure

Wijze van solliciteren
Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.