Kunnen wij boeren zonder glyfosaat?

22 februari 2018
ILVO, eenheid Plant
Caritasstraat 39
9090 Melle
België

Glyfosaat beheerste het afgelopen jaar de debatten. Maar wat is de directe impact op de landbouw bij een totaalverbod? Kunnen landbouwers vandaag gewassen telen zonder de inzet van glyfosaat als onkruidbestrijder? Met welke problemen worden ze in diverse teelten geconfronteerd? Welke alternatieven zijn er i.h.k.v. een geïntegreerde onkruidbeheersingsstrategie om in de toekomst zonder, of met een verminderd gebruik van glyfosaat te werken? Deze studienamiddag telt ook mee als bijscholing voor fytolicentiehouders. 

Course Information

Inschrijven

Kostprijs

Opgelet, om van de individuele ledenkorting te kunnen genieten, dient de factuur te worden toegestuurd op uw persoonlijke naam. 

 

55 euro voor niet-leden

45 euro voor individuele leden ie-net (factuur gaat naar privéadres)

45 euro voor partners ie-net (bedrijfsleden) 

45 euro voor bestuursleden AP&E (factuur gaat naar privéadres)

10 euro voor studenten
De eerste 25 studenten worden gratis uitgenodigd door Phytofar. 

gratis voor de landbouwpers

 

Bedragen zijn vrijgesteld van BTW. 

© IE-NET 2016