Gevaarlijke stoffen in de wegenbouw

28 november 2017
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
België

De Expertgroep Wegenbouw van ie-net nodigt u uit op haar info- en debatavond ‘Gevaarlijke stoffen in de Wegenbouw’ op 28 november in het ingenieurshuis te Antwerpen.

Het hergebruik van afvalstoffen uit de wegenbouw – we verkiezen de term ‘materialen’ – is een vanzelfsprekende praktijk geworden in het Vlaams gewest. De kwaliteit van die gerecycleerde materialen is bepalend voor een succesvolle recyclage en voor de verdere levenscyclus (3de leven…).

Course Information

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Opleiding aanvragen

Kostprijs

Gratis voor studenten
€ 40,00 voor niet-leden
€ 25,00 voor leden ie-net
€ 25,00 voor bedrijfsleden ie-net
€ 20,00 voor leden ie-net < 30 jaar
€ 20,00 voor leden ie-net > 65 jaar

(alle deelnameprijzen zijn vrijgesteld van BTW)

© IE-NET 2016