MENU Menu
of
Fse specialisatiemodule 6 industriële brandbeveiliging
Home / FSE: Specialisatiemodule 6: Industriële brandbeveiliging

FSE: Specialisatiemodule 6: Industriële brandbeveiliging

Industriële brandbeveiliging : maandag 22 november 2021
Wetenschappelijk coördinator :
Ir. Frank Verschueren, Attaché, afd. toezicht op de chemische risico’s, FOD WASO
Lesgevers :
Ir. Frank Verschueren, Attaché, afd. toezicht op de chemische risico’s, FOD WASO
Kpt.Dr.Sc. Koen Desmet, Brandweerzone Antwerpen
ir. Joris Plasmans, Total Refining & Chemicals

 

Locatie : Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

Doelstelling:

Niet alle industriële gevaren inzake brandbestrijding worden echter afgedekt door deze nieuwe bijlage 6. Hier laat Fire Safety Engineering toe, om op basis van relevante brand- en explosiescenario’s, een kostefficiënte brandbeveiliging op maat te ontwikkelen volgens wetenschappelijke onderbouwde principes en gegevens.

Deze module bespreekt het volledige proces van Fire Safety Engineering: van scenario identificatie tot scenarioanalyse van performantie-eisen tot het vastleggen van een brandbeveiligingsstrategie inclusief enkele case studies.

Een tweede luik beslaat brandbestrijdingstactieken en inzichten inzake tankparken vanuit het oogpunt van lokale stadsbrandweer, dit gekoppeld aan lokale regelgeving.

Tot slot wordt de Sevesoproblematiek aangehaald

Inhoud:

· Praktijkvoorbeelden van industriële brandveiligheid voor productie-eenheden en opslag goederen in magazijnen

· Het opstellen van brand en explosiescenario’s

· Modellering en analyse van scenario’s (Plasbranden, BLEVE,UVCE , …)

· Ontwerpcriteria voor brandbestrijdingsmiddelen

· Beschikbare analyse tools voor industriële installaties: DOW F&El, etc.

· Praktijkvoorbeelden van industriële brandveiligheid voor tankopslag en opslag gevaarlijke goederen in magazijnen

· Tankparkrichtlijnen Stad Antwerpen / Sevesoproblematiek