MENU Menu
of
Fse basismodule 3 actieve brandbeveiliging
Home / FSE: Basismodule 4: Actieve brandbeveiliging

FSE: Basismodule 4: Actieve brandbeveiliging

Actieve brandbeveiliging : maandag 27 september 2021
Wetenschappelijk coördinator :
ir. Erwin Goossens, Managing Partner AH Antwerp House
ir. Alain Georges, ARISMA
Lesgevers :
ir. Erwin Goossens, Managing Partner AH Antwerp House
ir. Alain Georges, ARISMA
Kpt.Ing. Tom Van Damme, Brandweerzone Antwerpen

 

Locatie : Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

 

Doelstelling:

In het onderdeel “Actieve Brandbeveiliging” wordt een overzicht gegeven van de verschillende actieve beschermingsmiddelen voor brandpreventie.
Bij dit overzicht ligt de nadruk op basisbegrippen die moeten helpen de toepassingsdomeinen met hun beperkingen en nauwkeurigheid beter te begrijpen.
Deze kennis moet ervoor zorgen een zo optimaal mogelijke integratie van die middelen bij projecten m.b.t. brandpreventie in relatie met passieve beschermingsmiddelen en ook rekening houdend met het wettelijk kader.
Concrete praktijkvoorbeelden zullen deze begrippen aantonen.

Inhoud:

· Automatische branddetectie-installaties

· Automatische blusmiddelen

· Technologische ontwikkelingen en cases

· Inleiding tot rook- en warmte afvoer