Smart & digital farming : toekomstperspectieven voor plantaardige productie

22 februari 2016
ILVO, Eenheid plant
Caritasstraat 39
9090 Melle
België
Smart & digital farming : toekomstperspectieven voor plantaardige productie

Werkgroep Plantenteelt

Wat verstaan we onder smart & digital farming ?

Wat zijn de mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen voor de Belgische landbouw ?

Impact van digitale technologie op de toekomstige landbouwer 

Download hier de volledige brochure: 
programma_smart_digital_farming.pdf

Course Information

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Opleiding aanvragen

Kostprijs

50 € voor niet-leden
40 € voor persoonlijke leden ie-net
40 € voor bedrijfsleden ie-net
40 € voor bestuursleden AP&E
10 € voor studenten
gratis voor de pers 


vrijgesteld van BTW

 

 

© IE-NET 2016