EEX - ATEX

16 november 2017
Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
België

EEX:Aan de hand van didactisch materiaal worden verschillende beschermingswijzen verduidelijkt. De cursus verloopt hoofdzakelijk in dialoog tussen de docent en de cursisten, zodat ruim tijd besteed kan worden aan 'uw EEx-probleem'.
ATEX:De laatste jaren worden we overstelpt met "Nieuwe Aanpak Richtlijnen" zoals "Machinerichtlijn", "Laagspanningsrichtlijn", "Elektromagnetische compabiliteit",... Op vlak van explosieveilig materiaal is er ook een Nieuwe Aanpak Richtlijn : 94/9/EG.

Course Information

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Opleiding aanvragen

Kostprijs

  • 714 euro voor niet leden
  • 500 euro voor persoonlijke leden ie-net
  • 500 euro voor bedrijfsleden ie-net 
  • 357 euro voor ie-net leden < 30 jaar (factuur op privé naam + adres)
  • 357 euro voor ie-net leden > 65 jaar (factuur op privé naam + adres)

alle prijzen zijn vrijgesteld van BTW

© IE-NET 2016