Water in de dierlijke productie

21 december 2017
ILVO, Eenheid plant
Caritasstraat 39
9090 Melle
België

Water is onmisbaar voor het landbouwbedrijf.

Drinkwatervoorziening, reiniging en koeling zijn de voornaamste toepassingen in de veeteelt.

Een organisatie van de werkgroep Dierlijke Productie

Download hier de volledige brochure: 
programma_water_in_de_dierlijke_productie.pdf

Course Information

Inschrijven

Kostprijs

 

55 euro voor niet-leden
45 euro voor individuele leden ie-net
45 euro voor partners ie-net (bedrijfsleden)
45 euro voor bestuursleden AP&E
10 euro voor studenten
gratis voor de landbouwpers

bedragen zijn vrijgesteld van BTW

 

© IE-NET 2016