kmo-portefeuille

Onze opleidingen zijn erkend door het Agentschap ondernemen van de Vlaamse Overheid.

Erkenningsnummer: DV.O217461
Lees er alles over op de website  http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

© IE-NET 2016