MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Environmental Product Declaration (EPD) in de wegenbouw
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Environmental Product Declaration (EPD) in de wegenbouw

De expertgroep Wegenbouw van ie-net organiseert een studienamiddag over de Environmental Product Declaration.

EPD zet de standaard voor het kwantificeren van de milieu-performantie van (bouw)producten, processen en systemen. Gebaseerd op de Life Cycle Analysis, biedt EPD een objectief instrument om alternatieven in aanbestedingen te vergelijken. 
In deze infonamiddag gaan we samen met u na hoe EPD kan worden toegepast in de wegenbouw. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt geïllustreerd hoe deze principes in de praktijk kunnen worden gezet.

Programma

13u00 Onthaal van de deelnemers met broodjes
13u30 Inleiding tot EPD’s in de wegenbouw, en tot deze studienamiddag
Luc De Bock, onderzoeker en technologisch adviseur, OCW
  De eerste spreker leidt de studienamiddag in met een algemene situering van wat EPD’s zijn, wat hun nut is en volgens welke principes ze gemaakt worden. Hij verwijst naar het theoretisch kader van de Europese normering terzake, het gestandaardiseerde format, de openbaarheid van de databank waar ze gepubliceerd worden en de externe verificatie van de informatie om zo te komen tot vergelijkbaarheid in de milieuproductverklaringen. 
Hij overloopt ook de rest van het programma vandaag en legt de link tussen de verschillende sprekers en hun te behandelen onderwerpen voor deze dag.
13u50 GROENBETONVERT : EPD beton voor lijnvormige elementen voor de wegenbouw
Franky Van den Berghe, duurzaamheidsmanager, Willemen groep 
  De spreker loodst u door de verschillende stappen die een producent van een product (beton/asfalt) dient te doorlopen tot het opstellen van een EPD voor dit product. Dit gaat van het verzamelen van de ruwe data nodig als input voor LCA, interactie met derde partij-verificateur tot registratie bij de FOD.
14u10 Praktijkcase en demo
Luc Plancke, ENPERAS 
  tbd
14u30 PCR asfalt
Kim De Jonghe, COPRO vzw
  PCR is de verfijning van de EPD regelgeving op productniveau. COPRO werkt momenteel aan een verificatieprogramma om de vertaling mogelijk te maken. Welke regels worden daarbij gehanteerd?  De spreker overloopt de meest recente resultaten van hun project.
15u00 Koffiebreak
  Gelegenheid tot netwerken
15u20 Duurzaamheidsanalyse van asfaltmengsels
Luc De Bock, onderzoeker en technologisch adviseur, OCW
  Het onderwerp van de milieuproductverklaringen wordt nader toegelicht in de nieuwe publicatie van het OCW, dat meer in detail ingaat op het gebruik van de informatie in EPD’s om daarmee een ruimere analyse te doen van (in het bijzonder) asfaltverhardingen in de wegenbouw, gezien in het kader van een meer globale analyse van duurzaamheid, wat verder gaat dan enkel milieu en ook economische én sociale aspecten omvat. Een gevalstudie met analyse van de invloed van recycling in asfaltmengsels wordt berekend en gepresenteerd. Deze presentatie gaat verder in op het ruimere nut van de duurzaamheidsanalyse, om te komen tot nieuwe aanbestedingsvormen die ook duurzaamheid op een objectieve wijze integreren en innovatieve, milieuvriendelijker alternatieven mogelijk moeten maken.
15u50 Totem-Tool
Philippe Van de Velde, Team Bouw, OVAM 
  TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental Impact of Materials) is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. TOTEM is gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke methodologie die het resultaat is van een intensieve samenwerking tussen de drie gewesten (de OVAM, Leefmilieu Brussel en de Service Public de Wallonie), universiteiten en studiebureaus. De spreker licht toe hoe TOTEM werkt, hoe de EPD’s erin verwerkt zijn en welke resultaten we vandaag kunnen voorleggen.
16u10 De klimaatcel – Infra-Totem
Dirk Van Troyen, MOW Klimaatcel
  In deze presentatie overloopt de spreker samen met u de meest recente ontwikkelingen waar de Klimaatcel haar schouders onder zette. Komen onder andere aan bod: Wat is de klimaatcel en hoe werkt die? Infra-Totem : toekomstig gebruik van EPD. De Totem-Tool, initieel ontwikkeld voor gebouwen, wordt momenteel uitgewerkt voor de wegenbouw. Via welke proces zal de EPD score en uiteindelijk de totale EPD-kost worden berekend ? En hoe te vertalen naar de bestekken?
16u30 Netwerkmoment met een drankje

 

Doelgroep

overheid, aannemers, studiebureaus, wegenbouwers, milieuprofessionals, …

  

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
14/11/2023 Van: 13u00 tot 16u30
Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

 

€ 190 voor niet-leden
€ 133 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 133 voor ie-net bedrijfspartners
€ 85 voor individuele leden < 30j & > 65j (factuur op privé-adres)

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

 

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

3 opleidingsuren

Thema : INNOVATIE