MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - SCK Mol
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - SCK Mol

Programma

9u30    Ontvangst met koffie en gebak

10u      Lezing: Small Modular Reactors

           Prof. dir. ir. Peter Baeten  directeur-generaal van SCK CEN

ir. Marc Schyns  directeur Innovative Nuclear Systems SCK CEN

10u45  Aanvang algemene vergadering

12u30  Broodjesmaaltijd

Agenda algemene vergadering

 • Verwelkoming door de algemeen voorzitter
 • Werkingsverslag 2022
 • Financiën: 
  • Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2022 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2022 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Verslag door de rekeningtoezichthouders
  • Goedkeuring van de jaarrekening 2022 van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net ingenieursvereniging
  • Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net ingenieursvereniging
 • Goedkeuring statutenwijziging: aanpassing van artikel 12: benoeming , artikel 13: verkiezingen, nieuw artikel 14: overgangsbepaling en artikel 41: Actieve vrijwilligersplatform
 • Vragenronde
 • Afsluiting

Volmacht - Inschrijven - Bijlagen

Wie is stemgerechtigd?

ie-net leden die het lidgeld voor 2023 betaalden zijn stemgerechtigd.

Volmacht geven?

ie-net leden die niet kunnen deelnemen aan de algemene vergadering kunnen een volmacht geven aan één ander ie-net lid. Vul het volmachtformulier in. Stuur het volmachtformulier ondertekend door lastgever en lastgever ten laatste op 30 mei 2023 naar greet.vanheuckelom@ie-net.be . U ontvangt een bevestiging van ontvangst van uw volmacht.

Inschrijven?

Inschrijven is mogelijk tot en met 1 juni 2023 

Documenten

Download het volmachtformulier

Download het werkingsverslag 2022

Download de jaarrekening 2022 

Download het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2022 

Download het verslag van de rekeningtoezichthouders 

Download het voorstel tot statutenwijziging

Download de nota toelichting rotatiemechanisme bestuursorgaan en statutenwijziging

Download het verslag van de  algemene vergadering van 3 december

Overzicht van alle verslagen van de algemene vergadering van ie-net

Contact & info

Dhr. Toon de Bruyn
Assistant Events & Communicatie
ie-net ingenieursvereniging vzw
03/06/2023 Van: 09u30 tot 13u30
SCK-CEN Boeretang 200 2400 Mol

Wegbeschrijving naar het Lakehouse van SCK in Mol

Het adres luidt ‘Boeretang 200, 2400 Mol’. Twee naburige straten – Boeretang en Lichtstraat – zijn echter enkel toegankelijk voor medewerkers van SCK CEN, VITO en Belgoprocess. Om hier gemakkelijk te geraken, adviseert men om de kruising ‘Gravenstraat’ en ‘Boeretang’ als bestemming in de GPS in te geven. U wordt verwacht in het Lakehouse. Sla vlak voor de hoofdingang rechtsaf en volg het bordje ‘Lakehouse’. Daar is parking voorzien. Een gedetailleerd plannetje kan u hier vinden