MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Belgisch Octrooirecht en Octrooipraktijk

Belgisch Octrooirecht en Octrooipraktijk

     ie-net leden en bedrijfspartners: € 1.050 ipv € 1.500

 

De rechten en plichten verbonden aan een uitvindingsoctrooi van kracht in België worden geregeld door de nationale wetgeving. Kennis van deze nationale wetgeving en hoe ze toe te passen blijft daarom een noodzakelijke voorwaarde voor iedere IE professional die met octrooien te maken heeft.
Indien u betrokken bent bij het aanvragen of handhaven van octrooien van kracht in België, dan zal deze cursus u een houvast bieden voor uw dagelijks werk. Deelnemers die zich voorbereiden op het examen Belgisch Octrooigemachtigde vinden daarenboven een overzicht van de relevante wetten en bijhorende rechtspraak. De recente en fundamentele wetswijzigingen in het Belgisch octrooirecht worden in detail besproken. Het Wetboek Economisch Recht, het Benelux Patent Platform en de aanpassingen ter voorbereiding van het Eenheidsoctrooi en het Eéngemaakt Octrooigerecht zijn maar enkele van de recente wijzigingen.


Het boek ‘Octrooien in België: een praktische leidraad’ wordt als handboek gebruikt. Daarnaast zullen de lesgevers tijdens de lessen verwijzen naar relevante publicaties zoals omzendbrieven, boeken, tijdschriften, websites. De lessen worden in het Nederlands gedoceerd.

Doelgroep
De cursus richt zich tot iedereen die gebruik maakt van het Belgisch octrooirecht. Deelnemers die zich voorbereiden op het examen Belgisch Octrooigemachtigde vinden daarenboven een overzicht van de relevante wetten en bijhorende rechtspraak. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vertrouwd zijn met de basisbegrippen van octrooirecht.


André Clerix
Voorzitter Expertgroep Intellectuele Eigendom
Wetenschappelijk coördinator

Programma

(Programma onder voorbehoud van wijzigingen)


Les 1 - dinsdag 28 februari
JURIDISCHE BASIS OCTROOIRECHT, GELDIG OCTROOI IN BELGIE
Véronique Pede - Pieter Callens - Stephanie Sarlet


Les 2 - dinsdag 21 maart
AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN, AANPASSINGEN, NIEUWHEIDSONDERZOEKEN, HERSTELMOGELIJKHEDEN, ...
Harry Kraft - Nele D'Halleweyn - Michaël Beck


Les 3 - dinsdag 18 april
NIETIGHEID, INBREUK (deel 1)
Nele D'Halleweyn
NIETIGHEID, INBREUK (deel 2)
Harry Kraft


Les 4 - dinsdag 2 mei
OCTROOI ALS DEEL VAN HET VERMOGEN
Michaël Beck
VOORLOPIGE  JURIDISCHE MAATREGELEN
Véronique Pede - Pieter Callens


Les 5 - dinsdag 9 mei
OCTROOIGESCHILLEN TEN GRONDE, UNITAIRE RECHTBANK, DOUANE, ...
Véronique Pede - Pieter Callens


EXTRA - datum nog te bepalen
Bezoek aan de Dienst Intellectuele Eigendom, FOD economie te Brussel
Als onderdeel van de cursus wordt er ook voorzien in een bezoek aan de Dienst IE van de FOD Economie. De dag en datum waarop dit bezoek zal plaatsvinden dient nog vastgelegd te worden en zal later meegedeeld worden. (eigen vervoer te voorzien)


KLIK HIER voor een gedetailleerd programma

CURSUSMATERIAAL
Het boek "Octrooien in België: een praktische leidraad", dat als handboek gebruikt wordt tijdens de cursus,
is inbegrepen in de deelnameprijs.

 

Docenten

Michaël Beck
Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde
Partner @ IPLodge
wetenschappelijk medewerker, UAntwerpen

 

Harry Kraft
Europees en Belgisch octrooigemachtigde
Head of IP @ Biocartis 

 

 

 

 

 

Pieter Callens
Advocaat
Partner @ Eubelius Advocaten
gewezen adviseur IE Federaal Minister van Economie 

 

Véronique Pede
Advocaat
Partner @ CAPE IP
ManaMa IPR

 

 

 

 

 

Nele D’Halleweyn
Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde
Partner @ Arnold & Siedsma

 

Stephanie Sarlet
Europees en Belgisch octrooigemachtigde
Founder Pitch Patents

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
28/02/2023 Van: 13u00
09/05/2023 Tot: 17u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 1.500 voor niet-leden
€ 1.050 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 1.050 voor ie-net bedrijfspartners
€ 750 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier.
Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt vanaf januari 2023 beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s die je kan terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille.

Deze opleiding valt onder het thema:
INNOVATIE

Timing
13u00: broodjeslunch + ontvangst
13u30: start van de les
17u30: einde