MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Geologie en geotechniek: een ondergronds verbond!

Geologie en geotechniek: een ondergronds verbond!

SAVE THE DATE

De geologie van Vlaanderen doorgrond voor ingenieurs

Je kan geen duurzaam toekomstperspectief ontwikkelen als je de eigen geschiedenis niet kent. Dit geldt in het bijzonder ook voor civieltechnische projecten: zonder een gedegen geologisch inzicht is de ingenieur verweesd.
Voor de overgrote meerderheid van civieltechnische projecten is het dieptebereik dat bepalend is voor de geotechnische impact, beperkt tot 30 à 40m. Enkel sommige uitzonderlijke projecten zoals ondergrondse berging van nucleair afval en geothermie hebben een diepere impact. De focus van deze studienamiddagen wordt daarom gericht op dit bovenste lagenpakket.
 

SESSIE 1

De eerste namiddagsessie starten we met een visueel dynamische introductie van het geologisch 3D-model. Daarna volgt een geologische beschrijving van de ondergrond volgens de geologische tijdschaal, dus vanuit de diepte naar het aardoppervlak toe, van de oudste naar de jongste afzettingen. Eminente geologen gidsen ons vanuit de diepten van het Paleozoïcum en Mesozoïcum, over het Paleogeen en Neogeen  naar de bovenlagen van het Quartair. Daarbij wordt de aandacht in het bijzonder gericht naar processen en fenomenen met een geotechnische impact.
Verder wordt u vertrouwd gemaakt met de “nieuwe” geologische terminologie (geen Primair, Secundair en Tertiair meer) en de voornaamste begrippen.

Als afsluiter van deze eerste dag presenteren we nog 2 topics: de koppeling van grondonderzoek en geologie, en de beschikbaarheid van geologische info met een bijzondere link naar DOV.

 

SESSIE 2

Na een inleiding over het belang van ingenieursgeologie zal in de 2e sessie nader ingegaan worden op de impact van de geologie op een aantal civieltechnische projecten. Daarbij wordt telkens ook de link gelegd naar de geologische info van de eerste studiedag.

Programma

(programma onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)

Tijdens de eerste namiddag op 2 maart schetsen we de geologie van Vlaanderen.

13:30 – 14:00

Ontvangst

 

 

14:00 – 14:20

Inleiding Programma + context

 

Gauthier Van Alboom

 

Geologisch 3D-model

14:20 – 14:50

Visuele dynamische, live voorstelling van de geologie van Vlaanderen aan de hand van het Geologisch 3D-Model.

 

Katrien De Nil

 

Geologische beschrijving van de ondergrond volgens de geologische tijdschaal

14:50 – 15:20

Paleozoicum en Mesozoicum
(Primair/Secundair)

 

Michiel Dusar

15:20 – 15:50

Pauze

 

 

15:50 – 16:20

Paleogeen

 

Noël Vandenberghe

 

16:20 – 16:50

Neogeen

 

Noël Vandenberghe

16:50 – 17:30

Quartair

 

Frank Mostaert

17:30 – 18:00

Broodjesmaaltijd

 

 

 

Grondonderzoek gekoppeld aan geologische lagen

18:00 – 18:30

Bruikbaarheid van in situ proeven
(vnl sonderingen/boringen) voor onderkenning grondlagen ifv geologisch profiel

Belang van kennis geologie bij plannen en eventueel bijsturen grondonderzoek.

Hoe uit resultaten grondonderzoek geologisch profiel opstellen

 

Koen Haelterman

 

Geologische info uit databases (DOV …)

18:30 – 19:00

Geologische kaarten:
Paleogeen
Neogeen
Quartair
virtuele boringen
isohypsen, isopachen
historische kaarten
grondmechanische kaarten met geotechnische info ….

 

Chandra Algoe

 


Tijdens de tweede namiddag op 9 maart ligt de focus op een aantal praktijkvoorbeelden van grote projecten waaronder verweerde rots, massabewegingen, stabilisatie van afschuivingen in klei, ...

13:30 – 14:00 Ontvangst    

14:00 – 14:30

Ingenieursgeologie: belang voor civieltechnische projecten

 

Jan Maertens

14:30 – 15:00

Project kaaimuur Halle
(geologische context en problematiek grondankers)

 

Tom Jottier
Koen Duyck

15:30 – 16:00

Massabewegingen Vlaamse Ardennen

 

Jan Maertens
Miet Van Den Eeckhaut

16:00 – 16:30

Stabilisatie afschuivingen in klei van Merelbeke

 

Leen De Vos

16:30 – 17:00

Boomse klei: een geologische en geotechnische schatkamer

 

Gauthier Van Alboom

17:00 – 17:30

Glauconiethoudende zanden

 

Hilde Dupont

17:30 – 18:00 Broodjesmaaltijd    
18:00 – 18:30

Versteningen in de ondergrond

 

Hilde Dupont
Ilse Vergauwen

18:30 – 19:15

Zettingsproblematiek bij bemalingen, met focus op quartaire lagen

 

Wouter Vienne
Mathieu Degros

 

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
02/03/2021 Van: 13u30
09/03/2021 Tot: 19u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

Betalende studienamiddagen.
Online inschrijven weldra mogelijk.