MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Hoe boeren bij waterschaarste?
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Hoe boeren bij waterschaarste?

Droogte teisterde de voorbije twee jaar de landbouw en productieverliezen bij diverse gewassen waren groot. In de toekomst zal de klimaatverandering landbouwers meer en meer confronteren met waterschaarste. Hoe kunnen we zorgen dat kwalitatief water, dat essentieel is voor land- en tuinbouwproductie, op een efficiënte manier gebruikt wordt? Zijn er mogelijkheden om water in voldoende hoeveelheden beschikbaar te hebben voor overbrugging van drogere periodes? Hoe kunnen we de Vlaamse land- en tuinbouwsector op een duurzame en robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van droogte?

Programma

We openen de studiedag met het Actieplan Water dat recent in Vlaanderen opgesteld is met het oog op een duurzaam waterbeheer. Vervolgens gaan we na hoe door gerichte irrigatie landbouwproducties kunnen verzekerd worden. Aanleg van waterspaarbekkens bieden opportuniteiten om waterreserves te hebben die mogelijks door land- en tuinbouw gebruikt kunnen worden, maar hoe zit dit in praktijk? Tenslotte brengen we drie casestudies waarin aangetoond wordt hoe innovatie het mogelijk maakt om in de toekomst de gevolgen van waterschaarste in landbouwteelten te beperken. 

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt

Dr. ir. Johan Van Huylenbroeck, voorzitter werkgroep Plantenteelt
ir. Marleen Mertens, secretaris werkgroep Plantenteelt

 

Praktisch

12.30    Ontvangst met broodjes

13.30    Verwelkoming en probleemstelling
              Johan Van Huylenbroeck, Voorzitter Werkgroep Plantenteelt

             Het Vlaams Actieplan voor de land- en tuinbouw
             Marie Verhassel, Departement Landbouw en Visserij

             Duurzame irrigatie, middel tot veerkrachtige landbouw
             Pieter Janssens, Bodemkundige Dienst van België, Heverlee

             Integraal waterbeheer in provincie West-Vlaanderen
             met gelijktijdige aanpak van waterschaarste én wateroverlast

             Jan Vandecavey, Provincie West-Vlaanderen - dienst waterlopen

15.00    Koffie

             Coöperanten INERO beter gewapend tegen droogte 
             Dominique Huits, Inagro

             ILVO veredelt droogtetolerante gewassen
             Tom De Swaef, ILVO, Eenheid Plant

             Wat kost beregening in groenten
             Greet Tavernier, PCG

            Vraagstelling en besluit

16.45     Receptie 
 

Locatie
ILVO - eenheid Plant - Caritasstraat 39 - 9090 Melle

Met het openbaar vervoer
Vanaf het Station Gent-Sint-Pieters de bus nr. 43 lijn "Gent Blaarmeersen - Melle Caritas" nemen tot het Psychiatrisch Centrum Caritas (duur bustraject circa 20 minuten). Neem de Caritasstraat richting Melle. De vestiging bevindt zich een 800-tal meter verder in deze straat.

 

Met de wagen
Komende van E40, afrit 16 (Merelbeke) richting "Faculteit Diergeneeskunde" volgen. Aan de rotonde bij de Faculteit voorbij de ingang van de faculteit de tweede afslag nemen en volgen tot aan de volgende rotonde. Neem daar de tweede afslag (Caritasstraat). Net voor de brug (E40) rechts is de toegangsweg naar de ILVO site.

Komende van E17 in knooppunt Destelbergen de ring rond Gent (R4) richting Eeklo nemen, neem afrit Melle. Kies richting Melle (rechts). Aan de tweede verkeerslichten naar rechts (Geraardsbergsesteenweg). Onder 4 bruggen door, rechts de “Scheldeweg” inrijden (= voor Gontrode dorp), er staat een wegwijzer “Merelbeke 5”. Neem de eerste straat rechts (Heidestraat). 200 m na een haakse bocht links rijdt u rechts het domein van ILVO Plant op.

Partners

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ
ILVO - EENHEID PLANT
19/02/2019 Van: 13u30 tot 17u00
ILVO - Eenheid Plant Caritasstraat 39 9090 Melle

€ 65 voor niet-leden € 45,50 voor bedrijfspartners ie-net € 45,50 voor individuele leden ie-net * € 32,50 voor individuele leden ie-net <30|>65 * * factuur gaat naar het privéadres Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.