MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Kwaliteit als gunningscriterium voor de wegenbouw
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Kwaliteit als gunningscriterium voor de wegenbouw

Op 8 november 2018 organiseert de Expertgroep Wegenbouw van ie-net de infonamiddag ‘Kwaliteit als gunningscriterium in de wegenbouw’.

Verscheidene sprekers loodsen u door de verschillende mogelijkheden en opportuniteiten om de kwaliteit van de diensten en van werken als criterium mee te nemen bij de selectie van het studiebureau of de aannemer. Dit kan via de bijzondere bestekbepalingen, aan de hand van beoordelingssystemen, erkenningen of een project kwaliteitsplan, ...
Welk is de beleidsvisie van de overheid in deze materie? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Wat zijn de ervaringen op de werkvloer?

Programma

13u00: Onthaal met broodjeslunch

13u45: Deel 1 – Beleidsvisies
  
 -  Ervaringen in Vlaanderen - Dirk De Waele (Aquafin)
Over welke instrumenten beschikt de opdrachtgever om kwaliteit een plaats te geven in het beslissingsproces voor aanbestedingen en offertevragen.

  - De beleidsvisie van het Agentschap Wegen en Verkeer - Pieter De Winne (AWV)  
Pieter De Winne schetst de beleidsprincipes die AWV hanteert bij haar offertevragen en aanbestedingen. Daarbij licht hij de nieuwe (ontwerp)applicatie ‘evaluatie studiebureaus’ van AWV toe. Ook gaat hij dieper in op de verschillende mogelijkheden om kwaliteit als gunningscriterium te hanteren voor aannemers (getuigschrift van goede uitvoering, project kwaliteitsplan, verlengde waarborgtermijnen, …).

15u00: Pauze

15u15: Deel 2 – Praktijkervaringen

-  Oogpunt van het studiebureau – Wim Deschuytter (SWECO Belgium)
Wim Deschuytter deelt zijn ervaringen met beoordelingssystemen en maakt daarbij een onderscheid tussen grote en kleine werven. Vervolgens beschrijft hij de rol van het studiebureau als lid van de beoordelingsteams van openbare besturen voor het toekennen van opdrachten aan aannemers. Daarbij wordt ook het onderscheid gemaakt tussen selectiecriteria en gunningscriteria.

-  Oogpunt van de wegenbouwer  – Hans De Meester (Stadsbader)
Aan de hand van een case legt Hans De Meester uit hoe de aannemer omgaat met het begrip kwaliteit en dit bij zowel offertes als bij aanbestedingen. Daarbij gaat hij o.a. in op de valkuilen van onvolledige of te vage bestekbepalingen.   

16u30: Debat –  moderator Peter Cosyn (Tractebel)
Leidt kwaliteit als gunningscriterium tot een betere kwaliteit?

-          AWV: Pieter De Winne 
-          VCB: Marc Dillen  
-          ORI: Jan Bosschem 
-          Aquafin: Dirk De Waele 

17u30: Einde 

Contact & info

Birgit De Wolf

Partners

ORI - Organisatie van advies-en ingenieursbureaus
Vlaamse Confederatie Bouw
08/11/2018 Van: 13u45 tot 17u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 180 voor niet-leden € 126 voor ie-net bedrijfspartners € 126 voor leden ORI + VCB € 126 voor individuele leden (factuur naar privéadres) € 90 voor individuele leden <30 | >65

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier