MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / 51ste Hogere Cursus Akoestiek

51ste Hogere Cursus Akoestiek

De Hogere Cursus Akoestiek is een initiatief van de Belgische Akoestische Vereniging, het Nederlands Akoestisch Genootschap en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen van ie-net dat 51 jaar geleden genomen werd om aan de nood aan een grondige basisopleiding in het multidisciplinaire vakgebied akoestiek tegemoet te komen. De cursus beoogt een specialisatie na een technische academische opleiding en sluit hierdoor nauw aan bij het aanbod aan de Vlaamse en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs.

HCA wenst kennis en vaardigheden te verdiepen tot op het niveau van praktische toepasbaarheid. Hij wenst de cursist in staat te stellen om zelf en autonoom geluids- en trillingsproblemen op te lossen en gaat verder dan het louter beschrijvende van internetgebaseerde informatieverspreiding.

De Hogere Cursus Akoestiek richt zich tot professionals met een hoger technisch diploma, academici, afgestudeerden H.T.S.-, respectievelijk technisch/industrieel ingenieurs die zich wensen te verdiepen in de wereld van de bouwakoestiek, lawaaibeheersing of audio-engineering. Deze grondige opleiding is zeer geschikt als eerste kennismaking met de materie voor toekomstige akoestische specialisten en is daardoor een perfecte specialisatie volgend op de technische opleidingen die aan Vlaamse en Nederlandse universiteiten worden aangeboden.

De cursus richt zich ook tot professionals die beroepshalve naast hun eigen expertise te maken krijgen met akoestiek en trillingen en de nodige technische bagage wensen te verzamelen om op een diepgaande wijze met experts te kunnen praten en onderhandelen.

Afzonderlijke modules van de cursus kunnen ook gevolgd worden als permanente vorming voor specialisten akoestiek.

Tot slot verwelkomt de cursus ook iedereen met een degelijke technische bagage die omwille van eigen interesses de cursus wenst te volgen.

Programma

 • Een diepgaand inzicht geven in de basisfysica van geluid en trillingen.
 • De vaardigheden aanbrengen die nodig zijn om praktische problemen op te lossen.
 • Moderne meettechnieken leren gebruiken en de nodige achtergrond op het vlak van signaalverwerking verwerven om deze te begrijpen en waar nodig verder uit te breiden.
 • De basis van numerieke simulatie begrijpen en vaardigheden aanbrengen om simulatiesoftware op correcte manier te gebruiken.
 • De werking van het menselijk gehoor begrijpen en effecten van hoge blootstellingsniveaus onderkennen

Lesdata
16/09/2024 - 23/09/2024 - 30/09/2024 - 07/10/2024 - 14/10/2024

 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van geluidsisolatie.
 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van trillingsisolatie.
 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van ontdreuning.
 • Basisconcepten en toepassing in de praktijk van ruimteakoestiek.
 • Technische aspecten van installatiegeluid en mitigatie hiervan begrijpen.
 • De vigerende wetgeving kunnen interpreteren en toepassen.

Lesdata
21/10/2024 - 04/11/2024 - 18/11/2024 - 25/11/2024 - 02/12/2024 (voormiddag)

 • Bronmechanismes van geluid in het algemeen begrijpen en mogelijke remediërende maatregelen kunnen identificeren.
 • Gedetailleerde kennis hebben van verkeersgeluid (weg, lucht, rail) en remediërende maatregelen kunnen identificeren.
 • Gedetailleerde kennis hebben van industriële geluids- en trillingsbronnen en remediërende maatregelen, inclusief omkasting, geluidsdempers, schermen en trillingsisolatie kunnen identificeren.
 • Mechanismes van geluidsoverdracht begrijpen en overdrachtsmodellen kunnen toepassen.
 • De vigerende wetgeving (arbeidsveiligheid en milieu) kunnen interpreteren en toepassen.

Lesdata:
02/12/2024 (namiddag) - 09/12/2025 - 16/12/2024 - 06/01/2025 - 13/01/2025

 • Basiskennis van luidsprekerontwerp en beheersen van technieken voor luidsprekerkasten en luidsprekerroosters.
 • Opname- en studiotechnieken kunnen toepassen.
 • Basiskennis hebben over de akoestiek van ruimtes en de interactie met elektronische versterking en opname.
 • Uitdagingen voor akoestiek in multimedia communicatiesystemen en virtuele realiteit begrijpen en kunnen toepassen.

Lesdata:
20/01/2025 - 27/01/2025 
- 03/02/2025 - N.t.b. Technisch bezoek

Gelieve op je inschrijvingsformulier aan te duiden welke module(s) je wenst te volgen. 

Hier kan je het voorlopige overzicht van de modules downloaden.

Hier vind je het detail per lesonderdeel

Webinar "Inleiding tot de wis- & natuurkunde" door docent dr.ir. Ysbrand Wynant
woensdag 11 september - 16u00
Online via zoom
Alle reeds ingeschreven cursisten worden uitgenodigd (u krijgt later een link van Katrien Godrie)  
Alle geïnteresseerde cursisten welkom (stuur een e-mail naar katrien.godrie@ie-net.be)

Docenten: (in alfabetische volgorde)
- dr.ir.ing. René Boonen
- dr.ir. Arne Dijckmans
- M.Sc. Kristiaan De Beleir
- dr.ir. Brecht De Man 
- Ing. W. Drost
- prof.dr. Christ Glorieux
- ir. Marcel Kok, MBA
- ir. Ferry Koopmans
- Ing Margriet Lautenbach
- Ing Leon Lemmers
- dr.ir.arch. Paul Mees
- dr. Tineke Noorman
- M.Sc. Bert Peeters
- prof.dr.ir. Edwin Reynders
- prof.dr.ir. Bert Roozen
- dr.ir. Pieter Thomas
- prof.dr.ir. Steven van de Par
- dr.ir. Filip Verbandt
- dr.ir. Ysbrand Wijnant


 

Organisatie

De Hogere Cursus Akoestiek wordt ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net).

Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)
Eperweg 32
8181 EW Heerde
E-mail: secr@nag-acoustics.nl
Tel.: +31(0) 578 844134
www.nag-acoustics.nl

Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) Secretariaat: Yannick Sluyts e-mail: secretary@abav.be
www.abav.be

ie-net ingenieursvereniging vzw
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
B-2018 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 260 08 40 
E-mail : info@ie-net.be
www.ie-net.be

Curatorium van de Hogere Cursus Akoestiek
Prof. dr. ir. Dick Botteldooren
Wetenschappelijk coördinator

Ing. Margriet Lautenbach
Voorzitter Nederlands Akoestisch Genootschap - NAG

ir. Peter Houtave
Voorzitter Expertgroep Akoestiek & Trillingen - ie-net

Mevr. Christine Mortelmans
Projectverantwoordelijke ie-net

Mevr. Katrien Godrie
Projectcoördinator ie-net

Contact & info

Mevr. Katrien Godrie
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
16/09/2024 Van: 10u15
03/02/2025 Tot: 16u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

VOLLEDIGE CURSUS (87 lesuren)
€ 5550 voor niet-leden
€ 3885 voor leden ie-net / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)

-------------------------------------------------------

AFZONDERLIJKE MODULES

Module “Algemeen” (25 lesuren)
€ 2080 voor niet-leden
€ 1456 voor leden ie-net / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)
 

Module “Bouwakoestiek” (22 lesuren)
€ 1860 voor niet-leden
€ 1302 voor leden ie-net / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)

Module “Lawaaibeheersing” (22 lesuren)
€ 1860 voor niet-leden
€ 1302 voor leden ie-net / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)

Module “Audio-engineering” (18 lesuren)
€ 1500 voor niet-leden
€ 1050 voor leden ie-net / NAG / ABAV
(persoonlijke leden = factuur op privé-adres)


Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW
Alle bedragen zijn inclusief broodjesmaaltijdMaak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


51ste Hogere Cursus Akoestiek (volledig) : 87 lesuren
Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

thema : innovatieVlaams Opleidingsverlof : Registratienummer ODB 1001303