MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Deskundigenonderzoeken van betonelementen en -constructies
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Deskundigenonderzoeken van betonelementen en -constructies

Een contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars m.m.v. expertgroep Civiele Techniek en BBG
 

     leden genieten het voordeeltarief van 100 € ipv 143 € 

 

Leden ie-net - BVBR - BBG - Gebcai - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA : 100 € ipv 143 € 


Situering

Beton, onder al zijn vormen (gewapend, ongewapend, als structureel element, als decoratief element etc.), wordt al meer dan een eeuw wereldwijd toegepast in kleine, grote en zeer grote bouwwerken. Net als andere constructiematerialen heeft het een aantal intrinsieke eigenschappen waarmee op de gepaste wijze rekening moet worden gehouden zowel tijdens het ontwerp, de uitvoering als de nazorg. Jammer genoeg treden hierbij soms problemen op die aanleiding geven tot schadegevallen waarover een deskundigenonderzoek met het oog op de geschilbeslechting dient te worden uitgevoerd. Dergelijke geschillen zijn legio en slorpen veelal veel energie van de betrokken bouwpartners op. Tijd om de theorie even op te frissen en wat praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

Programma

19.00u : Inleiding door prof. Dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

19.15u : Aanvang lezingen

Basisbegrippen betontechnologie en betonconstructies: capita selecta
Em. prof. Dr. ir. Luc Taerwe
, emeritus hoogleraar betonconstructies Universiteit Gent

In deze voordracht worden een aantal fundamentele begrippen omtrent betontechnologie en het structureel gedrag van betonconstructies uiteengezet, met bijzondere aandacht voor die aspecten die vrij frequent aanleiding geven tot schadegevallen. De oorzaak van dergelijke schadegevallen is te zoeken bij de betonsamenstelling, de uitvoering en nazorg, het constructief ontwerp of een combinatie van verscheidene aspecten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

-    Basiscomponenten van beton en betonsamenstelling
-    Plaatsing, verdichting en nabehandeling van vers beton
-    Eigenschappen van verhard beton op korte en lange termijn (o.a. krimp en kruip)
-    Duurzaamheid en aantastingverschijnselen
-    Nazicht van bruikbaarheids- en uiterste grenstoestanden van betonconstructies

Er wordt telkens verwezen naar het normatief kader en naar praktische voorbeelden.


Onderzoeksmethoden voor betonconstructies
Ir. M.R.J. Swinkels, senior consultant SGS INTRON

In deze voordracht wordt  ingegaan op onderzoeksmethoden voor het achterhalen van de schadeoorzaak in betonconstructies. Er wordt zowel ingegaan op onderzoeksmethoden in situ als in het laboratorium. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

-    Onderzoek aan de wapening  (ligging, radar, dekkingsmeter, corrosie, treksterkte) 
-    Onderzoek aan het beton (druksterkte, treksterkte, microscopisch onderzoek, chloridengehalte, carbonatatiediepte)
-    Visuele inspectie.

Bij de onderzoeksmethoden zal beschreven worden hoe deze worden uitgevoerd, voor welke gebreken zij een toegevoegde waarde hebben en wat hun beperkingen zijn. De methoden worden geïllustreerd met voorbeelden.

21.30 u : Q&A
21.55 u : Slot door prof. Dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

Doelgroep en sprekers

SPREKERS

Luc Taerwe is sinds 2018 emeritus gewoon hoogleraar betonconstructies aan de Universiteit Gent. Voordien was hij in diverse functies verbonden aan het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek waarvan hij vanaf 1995 directeur was en waar hij onderzoek verrichtte in diverse domeinen van de betontechnologie en het structureel gedrag van betonelementen. Hij is thans nog voorzitter van de norm-commissie NBN E25002, Editor-in-Chief van het internationale tijdschrift Structural Concrete, directeur van het East Asia Platform van de Universiteit Gent en lid van de Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB. Hij was algemeen voorzitter van ie-net ingenieursvereniging van 2016 tot 2020 en is oud-voorzitter van de Belgische Betongroepering. Hij ontving verschillende nationale en internationale onderscheidingen waaronder het fellowship van fib en ACI. Hij treedt ook op als gerechtsdeskundige. 

Maarten Swinkels is al vele jaren actief als forensisch ingenieur voor het onderzoeken van schades en gebreken in bouwconstructies. Vanuit zijn kennis van bouwmaterialen, de constructieve opbouw van bouwwerken, de uitvoeringstechnieken en onderzoeksmethoden en zijn grote ervaring met het achterhalen van oorzaken, is hij betrokken bij het oplossen van veel bouwschades. Hierbij wordt hij ondersteund door het laboratorium van SGS Intron. Hij is docent bij de cursus Betononderhoudskundige van de Betonvereniging en treedt in Nederland geregeld op als gerechtsdeskundige.


DOELGROEP
Projectingenieurs, ontwerpingenieurs, architecten, landmeters-experten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken etc.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
24/01/2024 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE
€ 143 voor niet-leden
€ 100 voor leden ie-net (*)
€ 100 voor bedrijfspartners ie-net
€ 100 voor leden BVBR - BBG - Gebcai - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA (vraag uw kortingscode op)
€ 71,50 voor individuele leden ie-net <30j | > 65j (*)

 
Bedragen vrijgesteld van btw
(*) factuur op privé naam en privé adres*)

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 3
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 

Domein : INNOVATIE