MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Inzicht in lastechniek
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Inzicht in lastechniek

Het verbinden van materialen met behulp van de lastechniek omvat een ruim toepassingsgebied in allerlei sectoren van de industrie. Hierbij is de lastechnologie uitgegroeid van een summiere stielkennis tot een hoogwaardige technologie waarvan de complexiteit ervan sterk is toegenomen. Een inzicht in de huidige stand van de lastechniek wordt meer dan noodzakelijk.

De cursus is bedoeld voor wie in zijn/haar werkomgeving in contact komt met lastechniek maar niet vertrouwd is met de elementaire basisbegrippen zoals “carbon equivalent, HAZ, ferrite percentage, heat input, carbide precipitation, MIG/MAG, pitting, cold cracking, PWHT…”. Via een modulaire opbouw en op basis van een pragmatische aanpak worden deze basisbegrippen verklaard en de invloed ervan aangetoond. Op deze wijze wordt onder compacte vorm een solide theoretische basis lastechniek bijgebracht.

De cursus vervangt niet de andere bestaande opleidingen in het kader van de certificatie van laspersoneel door IIW (International Institute of Welding) en bestaat ook niet uit een praktijkgerichte opleiding in de lasprocessen. De bedoeling blijft een algemeen maar grondig inzicht in de lastechniek te verwerven.

De cursus wordt gespreid over vijf namiddag- & avondsessies. De verschillende modules komen achtereenvolgens aan bod in de opbouw naar het uiteindelijk inzicht in de complexe lastechniek. De door praktijk ervaren docenten komen hoofdzakelijk uit het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) en de industrie. De sessies zijn interactief en laten toe mogelijke vragen of bestaande problematieken te bespreken uiteraard binnen de perken van de cursus en de beschikbare tijd.

 

Programma

De modulaire opbouw laat toe elk van de deelgebieden apart te belichten om in de loop van de cursus tot een coherente samenhang te komen. De modules bevatten elementaire deelgebieden van de lastechniek zoals:

 • Materialenkennis: basis metallurgie en lasbaarheid van de meest gebruikte metallische materialen
 • Lasprocessen: meest gebruikte industriële lasprocessen
 • Toevoegmaterialen: types, karakteristieken en eigenschappen
 • Gassen: soorten beschermgassen, selectie en vermijden van oxidatie
 • HAZ: structuur van de warmte beïnvloede zone
 • Lasapparatuur: soorten lasbronnen en hun karakteristieken
 • Normen: kwalificatie van lasprocedures en lassers
 • Naadvormen: types, selectie en mogelijke vervormingen
 • Warmtebehandelingen: methoden en parameters
 • NDO (Niet Destructief Onderzoek): soorten, eigenschappen en selectie
 • Destructief onderzoek: meest gebruikte testmethoden voor beoordeling van lassen
 • Lasfouten: meest voorkomende lasfouten en hun oorzaak
 • Corrosie: soorten corrosie en hun oorzaak
 • Heterogene verbindingen: types en moeilijkheden
 • QA (Quality Assurance): begrippen uit de kwaliteitsborging
 • Schadegevallen: typische schadegevallen worden meegenomen in de respectievelijke modules

Datums
22, 29 november en 6, 13 en 20 december 2023

Duurtijd
5 woensdagen, telkens van 14u tot 21u (live met broodjespauze)

De cursus kan LIVE gevolgd worden in het Ingenieurshuis te Antwerpen, Desguinlei 214.
U kan ook opteren om ONLINE te volgen. 
De link en instructies om deel te nemen worden u dan later bezorgd.

Docenten

Eur. Ing. Staf Huysmans
Laborelec
https://www.linkedin.com/in/staf-huysmans-42ba7788 

     
Ir Wim Verlinde
Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw
https://www.linkedin.com/in/wim-verlinde-96236b58 

     
Ing. Jens Conderaerts
Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw
https://www.linkedin.com/in/jens-conderaerts-092b6042/

 

Ing. Benny Droesbeke
Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw
https://www.linkedin.com/in/benny-droesbeke-2077739/

 

 

Contact & info

Mevr. Katrien Godrie
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
22/11/2023 Van: 14u00
20/12/2023 Tot: 21u00
HYBRIDE INGENIEURSHUIS Live - Desguinlei 214 Online - zie instructies

2000 euro voor niet leden
1400 euro voor persoonlijke leden ie-net  (factuur op privéadres)
1400 euro voor bedrijfsleden ie-net
1000 euro voor ie-net leden < 30 j en > 65 j  (factuur op privéadres)Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

#lesuren: 32,5
Thema: innovatie