MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Jongerenforum Geotechniek 2023 - kandidaturen

Jongerenforum Geotechniek 2023 - kandidaturen


VERLENGING TERMIJN KANDIDAATSTELLING

(wegens verplaatsing jongerenforum naar het najaar)

KANDIDATUREN KUNNEN NOG INGEDIEND WORDEN
TOT EN MET VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2023 !

Aarzel niet om dit binnen uw bedrijf
of professionele kennissenkring kenbaar te maken.


(bekijk hier de voorwaarden om je kandidaat te stellen)

 

JONG EN GEPASSIONEERD DOOR GEOTECHNIEK?
Dien nu jouw project in,

en neem deel aan het Jongerenforum Geotechniek
georganiseerd door de ie-net expertgroep Geotechiek

Sinds 2015 is het tweejaarlijkse innovatieforum (Prijs Hubert Raedschelders) omgevormd tot het Jongerenforum Geotechniek. Jongeren tot en met 35 jaar worden uitgenodigd om een interessant ontwerp of uitvoering van een project waaraan zij hebben (mee)gewerkt in te dienen. De beste cases worden voorgesteld op het Jongerenforum. Voor de 2 laureaten in de categorieën ontwerp en uitvoering, voorziet de Prijs Hubert Raedschelders telkens een prijs van € 500.

Dit Jongerenforum biedt bovendien een uitstekende gelegenheid voor jonge geotechnici om hun ervaringen te delen en te netwerken met collega’s uit het geotechnische vakgebied in Vlaanderen.

Wedstrijd

Doelgroep
Om een project in te dienen, mag je in 2023 niet ouder zijn dan 35 jaar. Deelname aan het forum zelf staat open voor zowel jonge als meer ervaren geotechniekers.

Wedstrijd
Voor de projecten wordt onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën:

  • ONTWERP
  • UITVOERING

Projecten in de categorie ‘Ontwerp’ kunnen bijvoorbeeld handelen over opzet en interpretatie van een specifiek grondonderzoek, een inventief geotechnisch ontwerp, een geotechnische variantenstudie of een geotechnische analyse van een bestaande constructie.

Voor de categorie ‘Uitvoering’ kunnen monitoringsresultaten, vastgestelde problemen en gerealiseerde oplossingen tijdens uitvoering, technische bepalingen in bestekken en hun praktijkgebruik onderwerp zijn van een paper.

Bovenstaande voorbeelden dienen louter ter inspiratie. Je kan uiteraard ook rond andere thema’s een project indienen. Essentieel is wel dat er wordt gefocust op het geotechnische aspect.

Deelnamevoorwaarden

Indien je als jonge spreker <35 jaar jouw project in de kijker wil zetten, kan dit door ten laatste op vrijdag 1 september 2023 volgende gegevens te bezorgen aan de voorzitter van de expertgroep Geotechniek, Koen Duyck (koen@doorgrond.be) of aan ie-net (dirk.de.wilde@ie-net.be)

  • Onderwerp/titel van uw bijdrage
  • korte inhoud (maximaal halve A4)
  • categorie (ontwerp of uitvoering)
  • uw persoonsgegevens (voornaam + naam, bedrijf, geboortedatum, e-mail, gsm)

Ten laatste op 18 september krijg je antwoord of jouw voorstel weerhouden wordt voor het Jongerenforum en kan je meedingen naar de "prijs Hubert Raedschelders".

Voor de genomineerde deelnemers wordt  uiterlijk op dinsdag 17 oktober 2023 een samenvatting van hun presentatie verwacht van maximum vier A4-bladzijden (incl. figuren en foto’s). De spreektijd  op het jongerenforum zelf wordt vastgesteld in functie van het aantal aanvaarde bijdragen en zal 15 à 20 minuten bedragen per spreker.

Bij de beoordeling door het bestuur van de expertgroep Geotechniek wordt rekening gehouden met inventiviteit, creativiteit, relevantie van het voorgestelde project en duidelijkheid van de ingediende paper. Titels of reputatie van de sprekers of de firma of instelling waar ze werkzaam zijn worden niet als beoordelingscriterium gehanteerd.

De winnaars van de "prijs Hubert Raedschelders" worden op het einde van het Innovatieforum publiek bekend gemaakt. Naast een eervolle vermelding ontvangen de winnaars in elke categorie een geldprijs van € 500.

Datum indienen projecten

Indienen kandidatuur: ten laatste vrijdag 1 september 2023
Indienen abstract bijdrage (max 4 A4): ten laatste dinsdag 18 oktober 2023


Datum en plaats Jongerenforum
Dinsdag 7 november 2023 (14u – 18u), Ingenieurshuis – Desguinlei 214, 2018 Antwerpen

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
01/09/2023 Van: 00u00 tot 23u59