MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Bio-ingenieurs centraal in het duurzaamheidsverhaal
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Bio-ingenieurs centraal in het duurzaamheidsverhaal

Steeds meer groeit het besef dat het realiseren van een meer duurzame wereld wellicht één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd is.   

Bio-ingenieurs staan centraal in het duurzaamheidsverhaal.  Het zijn echte problem solvers en pakken grootse uitdagingen aan zoals  luchtkwaliteit, voedselveiligheid, klimaatverandering, milieu- en gezondheidsproblemen, ..... 
De opleiding bio-ingenieur evolueerde de afgelopen jaren mee met de stijgende vraag naar duurzaamheidsoplossingen maar met behoud van essentie en eigenheid.  Er kwamen nieuwe dimensies bij zoals  de milieu- en klimaatproblematiek, de stijgende vraag naar bio-ingenieurs voor stedelijke problematieken. Het zijn maar enkele voorbeelden waarbij de bio-ingenieur een centrale rol speelt in het duurzaamheidsverhaal.
Tijdens het seminarie maakt u kennis met de diversiteit en multidisciplinariteit van de bio-ingenieur en zijn brede inzetbaarheid in het werkveld.

Programma

15.00

Verwelkoming – Nancy Vercammen algemeen directeur ie-net

15:05

De duurzame transformatie van onze industrie…de Bio ingenieur is connecting the dots’ - Frederik Debrabander Energy, resources & industrials leader bij Deloitte

15:30

De bio-gebaseerde circulaire economie: concepten, mogelijkheden en uitdagingen
Prof. Erik Meers (UGent)

Circulaire economie, biogebaseerde economie… het zijn termen die stilaan meer en meer ingeburgerd geraken. De industriële activiteiten hierachter evolueren ook meer en meer vanuit de marges naar het voorplan in de Vlaamse economie. Zowel in de energie-sector (bio-energie, biogas), maak-industrie (biomaterialen, biocomposieten), textiel (vezels), chemische industrie (biogebaseerde meststoffen, organische verbindingen,…) als klassieke biogebaseerde sectoren zoals landbouw en voeding komen meer en meer in aanraking met de principes van circulair denken. Meer dan vroeger wordt ook ingezet op biogebaseerde raffinage waarbij niet één maar meerdere eindproducten voortvloeien uit de verwerking van biomassa of organische biologische afvalstromen. Waar vroeger heel veel aandacht besteed werd aan louter energetische valorisatie, zijn er nu waardeketens die meerdere eindproducten combineren : vb energie, vezels, minerale nutriënten gecombineerd in één raffinage. Achter deze processen, zowel in de ontwikkeling als opvolging, de voortvloeiende producten alsook diens vermarkting en advisering aan stakeholders uit landbouw, industrie, beleid en financiële wereld zitten bio-ingenieurs.

15:55

Mycelium-gebaseerde materialen: een materiaalconcept dat past binnen een bio-gebaseerde circulaire economie vanuit bio(techno)logische invalshoek - - Prof. Eveline Peeters (VUB)

Door het groeien van filamenteuze schimmels in een gecontroleerde laboratoriumomgeving kunnen materialen gecreëerd worden die gedeeltelijk of volledig opgebouwd zijn uit mycelium-biomassa, de vegetatieve levensvorm van de schimmel. Deze zogenaamde myceliummaterialen hebben, afhankelijk van de procescondities, plastic-, leer-, papier- of schuimachtige eigenschappen en vormen op die manier een biogebaseerd en duurzaam alternatief voor petrochemisch-gebaseerde producten. Er is grote interesse voor deze materialen vanuit verschillende sectoren, met focus op mogelijke eindtoepassingen in de verpakkings-, bouw-, mode- of automobielindustrie. Gezien de disruptieve aard van deze biomaterialen en het onderliggende productieproces, is nog heel wat onderzoek en ontwikkeling nodig, vooraleer schaalbare waardeketens en vermarktbare toepassingen mogelijk worden. Doordat niet enkel procescondities, maar ook de genetische en fysiologische eigenschappen van de schimmel bepalend zijn voor de uiteindelijke materiaaleigenschappen, is product- en procesontwikkeling van deze nieuwe materiaalklasse bij uitstek geschikt om aangepakt te worden door bio-ingenieurs.

16:20

Koffiepauze

16:40

CO2 als grondstof: katalytische (co-)transformatie tot chemische bouwstenen - Prof. Michiel Dusselier (KU Leuven)

Gestuwd door de energiecrisis, klimaatoverwegingen en de geopolitieke aspecten van gecentraliseerde olie- en gasreserves, bewegen we richting een circulaire economie. In het bijzonder zullen alternatieve olie- en gas-onafhankelijke C-bronnen van tel zijn om de verliezen in een circulair concept op te vangen. In dit licht zijn (plastic) afvalstromen, CO2 en biomassa de drie grote opties voor de toekomstige koolstofskeletten van de chemie. In deze lezing ga ik dieper in op de rol van CO2 als grondstof, d.w.z. CO2 captatie en diens omzetting met heterogene katalytische processen. Meer specifiek wordt de Vlaamse context bekeken in het licht van de productie van olefines, waar momenteel grote CO2- emissies mee gepaard gaan. Kunnen we bijvoorbeeld CO2 naar olefines omzetten? Als tweede voorbeeld gaan we in op co-conversie processen waar CO2 toegevoegd zou kunnen worden aan bestaande grote processen (bijvoorbeeld propaan dehyrogenatie) om er tijdens die chemie ook iets waardevols van te maken.

17:05

Groen voor duurzame steden onder klimaatsdruk - Prof. Roeland Samson (UAntwerpen)

Deze maand werd de acht miljardste wereldburger geboren. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft ondertussen in steden, en de Verenigde Naties verwacht dat dit aandeel in 2050 zal oplopen tot 70%. Ondertussen manifesteert de klimaatswijziging zich alsmaar duidelijker, via droogtes, stormen, overstromingen, hittegolven als meest opvallende meteorologische verschijnselen die de mens en alle flora en fauna sterk beïnvloeden. In steden – als meest uitgesproken man-made ecosysteem –  is de invloed van deze weersextremen dikwijls het meest uitgesproken (denk maar aan hittegolven) gezien hun specifieke opbouw en landgebruik. In deze lezing wordt ingegaan op het belang en mogelijkheden van groeninfrastructuur als middel om onze steden meer duurzaam, leefbaar en gezond te maken.

17:30

Netwerkreceptie

Sprekers

Prof. Erik Meers (UGent)

 

 

 

 

Prof. Erik Meers behaalde een MSc Bio-ir. in Cel- & Genbiotechnologie in 2000 aan de faculteit Bio-ir. Wetenschappen aan de Universiteit Gent, gevolgd door een MaNaMa (master-na-master) in Milieutechnologie in 2001 aan dezelfde faculteit. Vervolgens behaalde een doctoraat in milieuchemie in 2005 , eveneens aan deze faculteit. In 2006-2012 was hij werkzaam voor de industrie als Business & Technology Development Director voor het energie bedrijf ENECO waarna hij in 2012-2016 de coördinatie van de sector-organisatie Biogas-E op zich nam. In 2016 keerde hij voltijds terug naar de Universiteit Gent waar hij de onderzoeksgroep RE-SOURCE.BIO leidt, met als thema Bioresource Recovery Engineering. De onderzoeksgroep telt thans ca. 60 medewerkers, opgedeeld in diverse teams dewelke elk geleid worden door een postdoctorale manager. Erik Meers richtte ook o.a. de onderzoekscluster Biorefine Cluster Europe (www.biorefine.eu) op, een samenwerkingsverband tussen Europese projecten rond communicatie en organisatie van joint events (nu ca. 40 lopende projecten betrokken bij het initiatief). Daarnaast is hij ook de promotor van het IOF Business Development platform End-of-Waste hetgeen samenwerking tussen industrie en academie op vlak van kringloopsluiting in de biogebaseerde sectoren nastreeft. Hij is ook coordinator van Nutricycle Vlaanderen (www.nutricycle.vlaanderen) dat i.s.m. de Vlaamse overheid nutriëntkringlopen in Vlaanderen wenst te bevorderen. Tenslotte is hij coördinator van het Internationaal Netwerk RE-SOURCE, een community platform voor onderzoekers geassocieerd aan partner instellingen overheen Europa met eveneens partners in Azië, Zuid- & Noord-Amerika.

 

 

 

 

Prof. Eveline Peeters is afgestudeerd als bio-ingenieur in de chemie, optie milieu, aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 2002 en heeft een doctoraat behaald in de bio-ingenieurswetenschappen aan dezelfde universiteit in 2007. Tijdens dit doctoraat heeft ze zich gespecialiseerd in de studie van micro-organismen die leven in extreme condities. Dit onderzoek heeft ze nadien verder uitgebouwd, o.a. door onderzoeksverblijven in de Universiteit van Groningen, het Pasteurinstituut in Parijs en de Universiteit van Kopenhagen. In 2014 werd ze aangesteld als docent aan het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de VUB en sindsdien leidt ze een onderzoeksteam dat onderzoek uitvoert in de moleculaire en synthetische microbiologie. Dit onderzoeksteam, dat momenteel bestaat uit een 15-tal onderzoekers, heeft als doelstelling het genereren van kennis over microbiële processen en het omzetten van deze kennis in toepassingen waarbij micro-organismen gebruikt worden als celfabrieken voor de productie van biobrandstoffen en –chemicaliën als duurzaam alternatief voor de chemische industrie. Prof. Eveline Peeters is tevens voorzitter van de Belgische Vereniging voor Microbiologie en maakt deel uit van het onderzoeksplatform CAPTURE.

 

 

Prof. Dr. ir. Michiel Dusselier (PhD Bio-ingenieurswetenschappen, katalytische technologie) is mede-oprichter van het Centrum voor Duurzame Processen en Katalyse aan de KU Leuven. Hij behaalde zijn doctoraat bij Prof. Bert Sels en spendeerde meer dan een jaar in aan het California Institute of Technology (Caltech, VS). Sinds 2017 leidt hij zijn eigen onderzoeksgroep (www.dusselier-lab.org) die focust op zeoliet synthese (microporeuze materialen), reactorontwerp, degradeerbare plastics en heterogene katalyse, specifiek voor de conversie van kleine molecules, voornamelijk CO2. Hij publiceerde 70 artikels en deponeerde 12 patenten, waarvan er 1 transfereerde naar de industrie. Hij is redacteur van het boek Biodegradable Polymers in the Circular Plastics Economy (Wiley 2022) en houder van een ERC Starting Grant. Hij kreeg in 2021 de Alumni Award van de BAEF (Belgian American Educational Foundation).

 

 

 

Frederik Debrabander behaalde de MSc in Bio-ingenieurswetenschappen, optie interfasechemie, in 1999. Hij startte zijn carrière bij Tessenderlo Chemie waar hij verschillende functies vervulde, eerst als project ingenieur in de gelatinedivisie, later in marketing & programma management van de chemie sector. Tijdens zijn eerste jaren bij Tessenderlo volgde Frederik eerst de license spéciale en gestion (Ecole Solvay) en later een MBA aan Vlerick Leuven Ghent Business School. Nadien vervulde hij als US expatriate twee jaar de functie van business development manager voor Tessenderlo Kerley, de activiteit van vloeibare meststoffen. In 2009 maakte Frederik de switch naar consulting bij Accenture. Gedurende 8 jaar werkte hij voor veel verschillende chemiebedrijven (Solvay, Total, Yara, DSM, PPG, Dow/Sadara, Borealis, …). De typische projecten waren steeds het definiëren en uitvoeren van transformatie programma’s, veelal gedreven door digitalisering. In 2016 startte Frederik als Partner bij Deloitte waar hij momenteel verantwoordelijk is voor de dienstverlening in ‘Energy, Resources & Industrials’. Deloitte stelt in België +/- 1200 mensen te werk in deze activiteit. De dienstverlening behelst consulting, audit, accountancy, taks & legal advies, financieel advies & risk managemen

 

 

 

Roeland Samson studeerde in 1994 af als Bio-ingenieur in de Milieutechnologie aan de UGent. Aan dezelfde universiteit startte hij als wetenschappelijk medewerker en later als assistent aan het Laboratorium voor Plantecologie waar hij onderzoek deed naar de interactie tussen bossen en atmosfeer, en droogteresistentie bij bomen. In 2001 behaalde hij zijn doctoraat rond het waterverbruik van bladverliezende bossen. Hij zette zijn onderzoek voort als doctor-assistent tot hij in 2006 als docent werd aangesteld aan het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de UAntwerpen. Sinds dan heeft hij zijn onderzoeksdomein resoluut verschoven naar het stedelijke milieu. Zijn Laboratorium voor Milieu-ecologie en Stedelijke Ecologie focust zich op rol van groene en blauwe stedelijke infrastructuur en nature-based solutions. Roeland Samson stond ook aan de wieg van de eerste grote milieugerichte citizen science projecten zoals AIRbezen, Curieuzeneuzen en CLAIRE. Hij is ook de drijvende kracht rond de oprichting van een nieuwe master rond duurzame steden.

PARTNERS

Het seminarie "Bio-ingenieurs centraal in het duurzaamheidsverhaal" is een samenwerking met de faculteiten bio-ingenieurswetenschappen van UGent, KU Leuven, VUB en UAntwerpen

De Week van de Ingenieur 2022 wordt mogelijk gemaakt met de steun van deze partners:

Contact & info

Dhr. Toon de Bruyn
Assistant Events & Communicatie
ie-net ingenieursvereniging vzw
22/11/2022 Van: 15u00 tot 18u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

Deelname is gratis.
Inschrijving is verplicht.