MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / De technische en juridische aansprakelijkheden ontrafeld
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

De technische en juridische aansprakelijkheden ontrafeld

     Leden genieten het voordeeltarief : € 84 ipv € 120

 

 

Leden ie-net - BVBR - Confederatie Bouw - ADEB-VBA - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Erkend door IBJ : 3 punten voortgezette opleiding
Erkend door OVB : 3 standaardpunten
Erkend door IGO : 3 punten voor RIO's
Erkend door LRGD : 3 PE punten
Erkend door IAE : goedkeuringsnummer 1268

 

Situering

Gerechtsdeskundigen hebben vaak moeite om aan het begrip “technische aansprakelijkheid” de juiste invulling te geven omdat ze bevreesd zijn om op het verboden terrein van de juridische aansprakelijkheid te belanden. Deze contactavond heeft als doel beide begrippen in detail toe te lichten en daarbij te focussen op de onvermijdelijke raakvlakken c.q. kleine overlappingen tussen beide. Dal zal gebeuren a.d.h.v. praktische cases die geïnteresseerde leden van ie-net ruim op voorhand kunnen indienen en die dan op de contactavond aan bod zullen komen. I.h.b. denken we aan de formulering van deskundigenopdrachten waarin het onderscheid tussen de beide begrippen niet of onvoldoende werd gemaakt en waarover discussie met de partijen gerezen is (al dan niet na opmaak van het voorlopig advies), of concrete casussen waarbij de gerechtsdeskundige om de tussenkomst van de controlerechter heeft dienen te verzoeken ten einde e.e.a. te trancheren. Concrete casussen of probleemgevallen kan U indienen door een e-mail te sturen naar deelgroepdeskundigen@ie-net.be  

Korte beschrijving

-    Inleiding a.d.h.v. een voorbeeld van een “klassieke” omschrijving van een deskundigenopdracht en een “minder klassieke” opdracht (de vertaling van contractuele elementen / voorwaarden in de opdracht).
-    Update van de rechtspraak m.b.t. het onderscheid tussen een (verboden) delegatie van de juridische beoordeling en een (toegelaten) beoordeling van de technische beoordeling – het Hof van Cassatie heeft in dit verband een paar interessante arresten geveld.
-    Korte herhaling van de aansprakelijkheid in het aannemings- en bouwrecht (inclusief de impact van het nieuwe verbintenissenrecht en de rechtspraak van het Hof van Cassatie van vorig jaar) – maar steeds met een link naar de technische aansprakelijkheid en de beoordeling daarvan mede op basis van cases die de deelnemers aan de contactavond op voorhand zullen kunnen overmaken.
-    Verhouding technische aansprakelijkheid en juridische aansprakelijkheid
-    Concrete cases waarbij we de redenen voor de omschrijving van bepaalde opdrachten bekijken, de uitkomst en de verhouding tussen beide.

Een initiatief van:
ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars 

Programma

18.45u : Aanmelden via ZOOM

19.00u : Inleiding door Didier De Buyst (ir.), Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars

19.15u : Uiteenzetting en interactie met de deelnemers over casussen door Mr. Wim Goossens, advocatenkantoor Eubelius

21.45u : Q&A

21.55u : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Spreker

Wim Goossens

Mr. Goossens is partner van het kantoor Eubelius Advocaten. Hij is advocaat sinds 2002.

Mr. Goossens werd in 1998 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven na studies aan de KU Leuven en Duke Law School (VSA). Hij werd doctor in de rechten aan de KU Leuven in 2002 met een proefschrift met titel "Aanneming van werk. Het gemeenrechtelijke dienstencontract.” Zijn focus in de praktijk ligt op het aannemings- en bouwrecht, zowel op het vlak van de structurering van projecten, contractnegotiaties en procedures, in het bijzonder rond de aansprakelijkheid van de verschillende bouwpartners. Zowel de klassieke projectstructuren komen hierbij aan bod als meer recente structuren zoals bouw-teams en DB(FM) contracten.
Hij is ook docent aan de Odisee Hogeschool Brussel en is de auteur van talrijke publicaties, voornamelijk met betrekking tot vastgoed- en bouwrecht. Ook spreekt hij hierover bijzonder regelmatig.
 


Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken (RIO) etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
20/04/2023 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

120,00 € voor niet-leden
84,00 € voor individuele leden ie-net
84,00 € voor bedrijfspartners ie-net
84,00 € voor leden BVBR - Confederatie Bouw - ADEB-VBA - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX (vraag uw kortingscode op)
60,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

Gratis (*) voor magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde en de rechters in ondernemingszaken. 

(*) Erkenning IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) neemt de inschrijvingskosten ten laste van magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde en de rechters in ondernemingszaken. 

bedragen vrijgesteld van btw


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier.

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt vanaf januari 2023 beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s die je kan terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille.

Deze opleiding valt onder het thema:

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES

3 opleidingsuren


Erkenning IGO

Het IGO neemt de inschrijvingskosten ten laste van magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde en de rechters in ondernemingszaken. 
Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de kosten niet ten laste. 
Bij afwezigheid zal ie-net u hiervoor een factuur opsturen t.b.v. 84 €.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.