MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Ontwerp en dimensionering van betonverhardingen voor wegen en industrieterreinen

Ontwerp en dimensionering van betonverhardingen voor wegen en industrieterreinen

Het doel van de studiedag is om dieper in te gaan op het ontwerp en de dimensionering van betonnen wegverhardingen en industriële verhardingen van industrieterreinen.

De nadruk wordt gelegd op het ontwerp en de rekentechnische aspecten van de betonverhardingen. Ook het gebruik van enkele softwarepakketten voor de dimensionering krijgt de nodige aandacht in het programma.
Enige voorkennis inzake ontwerp, berekening of uitvoering van betonverhardingen of -vloeren is aangeraden.

Komen o.a. aan bod tijdens deze studiedag:

  • Wegen in platenbeton en DGB (doorgaand gewapend beton)
  • Dimensionering van betonverhardingen voor industrieterreinen
  • Enkele speciale cases, zoals DGB als wegverharding op bruggen en het gebruik van staalvezelbeton

Deze studiedag wordt binnen ie-net georganiseerd door de expertgroep Civiele Techniek in samenwerking met de expertgroep Wegenbouw, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en de Belgische Betongroepering (BBG).

Programma

moderator: Gunther Pauwels

08u30

Registratie + koffie

 

08u50

Welkom

 

09u00

Grondbeginselen van verhardingen in platenbeton en doorgaand gewapend beton (DGB) - Betonspecificaties in verband met dimensionering

Elia Boonen, OCW-CRR

09u45

De standaardstructuren voor de weg in relatie met de bouwklasse

Anne Beeldens, AB-Roads

10u30

Pauze

 

10u45

Algemene dimensionering betonverhardingen

Luc Rens, Febelcem

11u30

Analytische dimensioneringssoftware Qualidim en Vencon voor wegenbouw

Frank Theys, OCW-BRRC

Audrey Van der Wielen, OCW-BRRC

12u15

Lunch

 

13u15

Dimensionering van industrievloeren met EE-methode i.f.v. grondparameters

Bart Van Zegbroeck, Sweco Belgium

14u00

Thermische werking betonnen verhardingen en het nut van eindverankeringen aan de hand van enkele case studies

Anne Beeldens, AB-Roads

14u45

Pauze

 

15u00

Toepassing van DGB als verharding op bruggen – enkele case studies

Luc Rens, Febelcem

15u45

Dimensionering van staalvezelbeton

Hendrik Thooft, Bekaert

16u30

Conclusie & einde

 

 

Doelgroep

ingenieurs bouwkunde, overheid, aannemers, studiebureaus, …

  

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
18/05/2022 Van: 08u50 tot 16u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 330 voor niet-leden
€ 231 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 231 voor ie-net bedrijfspartners
€ 165 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)

€ 231 voor leden OCW *
€ 231 voor leden BBG *
* contacteer ie-net voor uw kortingscode


Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

 

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

7 opleidingsuren