MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Gasvormige stikstofemissieproblematiek in Vlaanderen: een PA(t)Stelling?

Gasvormige stikstofemissieproblematiek in Vlaanderen: een PA(t)Stelling?

De stikstofproblematiek - je moet al je best doen om er nog niet van gehoord te hebben: landbouwbedrijven die geen vergunningen meer dreigen te krijgen, zorgelijke NOx-uitstoot uit verbrandingsketels en gascentrales, snelheidsbeperkingen op autosnelwegen, stikstof die komt ‘overgewaaid’ uit buurlanden …

Maar waar gaat het eigenlijk over? Welke sectoren ‘dragen bij’ en in welke mate? Wat omvat die zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)-regelgeving precies en hoe is die tot stand gekomen? Hoe komt het dat die momenteel voor een PATstelling lijkt te zorgen? Hoe kwantificeer en weeg je stikstofemissies überhaupt? Kunnen de opgelegde regels echt voor verbetering zorgen? Wat was het doel alweer?

Dit webinar, georganiseerd door de expertgroepen ‘Klimaat, Duurzaamheid en Leefmilieu’ en ‘Agrarische Productie en Ecosfeer’ van de ingenieursvereniging ie-net, geeft de nodige algemene achtergrond om de problematiek rond gasvormige stikstofemissies te begrijpen. Deze studieavond is bedoeld voor een breed publiek. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de sprekers of van de organisatoren om stelling in te nemen over dit thema, wel om in eerste instantie de huidige situatie duidelijk te schetsen. Deze avond zal dan ook als  startschot dienen voor het opzetten van meer gerichte, technische studiedagen en debatten vanaf het najaar van 2021. In die technische studiedagen zal dan met nadruk overlegd en bediscussieerd worden hoe dit probleem van nu kan worden omgebogen tot kansen voor straks.

onderaan deze pagina kan je de informatie vinden voor de volgende webinar op 16 februari 2022

 

 

Onze sprekers zetten de toon:

Professor Jan Willem Erisman, hoogleraar milieugerelateerde duurzaamheid aan de Universiteit Leiden,
staat sinds de stikstofcrisis bekend als de ‘stikstofprofessor’ van Nederland en zal vanuit die positie zijn ervaringen delen.

Bernard De Potter - administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en
Bo Van den Bril - teamverantwoordelijke VMM, dienst luchtkwaliteit
gaan vervolgens in op de Vlaamse situatie, met duidelijke focus op de oorsprong en de implementatie van het wetgevend kader.

  


Na de presentaties is er tijd voor vragen uit het publiek.
Moderatoren:

Professor
Eveline Volcke

Professor
Willy Verstraete

Werkgroep

Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief van de expertgroepen
Klimaat, Duurzaamheid en Leefmilieu
&
Agrarische Productie & Ecosfeer

Leden werkgroep:
Stefaan De Neve, Jo De Vrieze, Georges Hofman, Frank Koninckx, Diederik Schowanek, Bart Sonck, Hilde Vandendriessche, Willy Verstraete, Frans Verstraete, Eveline Volcke

Volgende activiteit

De volgende webinar vindt plaats op 16 februari 2022

meer info volgt

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
24/06/2021 Van: 20u00 tot 22u00
ONLINE
€ 15 voor niet-leden
€ 10,5 voor individuele leden ie-net
€ 10,5 voor ie-net bedrijfspartners
€ 7,5 voor individuele leden
< 30j & > 65j
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW