MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Jaarlijkse Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Jaarlijkse Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw

Programma 

19.00 uur: Aanvang JAV
21.00 uur: Einde

Agenda

 

 • Verwelkoming door de algemeen voorzitter
 • Werkingsverslag 2019
 • Financiën: 
  1. Verslag van de algemeen penningmeester over de jaarrekening 2019 
  2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2019
  3. Verslag door de rekeningtoezichthouders
  4. Goedkeuring van de jaarrekening 2019
  5. Kwijting van de bestuurders
  6. Kwijting van de commissaris
 • Vragenronde

Volmacht - Inschrijven - Bijlagen

Online vergadering

De Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 van ie-net ingenieursvereniging vindt online plaats.  Gezien de speciale omstandigheden die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie, heeft de regering via Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april, die mogelijkheid aangegeven. Enkele dagen voor de Algemene Vergadering ontvangt u de praktische info.
Er zal de mogelijkheid tot vraagstelling zijn en ook de stemming gebeurt digitaal, waarbij de volmachten correct kunnen gebruikt worden.

Wie is stemgerechtigd?

ie-net leden die hun lidgeld voor 2020 betaalden zijn stemgerechtigd.

Volmacht geven?

ie-net leden die niet online kunnen deelnemen, kunnen een volmacht geven aan één ander ie-net lid. Download het volmachtformulier. De volmacht moet, volledig ingevuld en ondertekend door lastgever en lasthebber, ten laatste op donderdag 11 juni 2020 toekomen bij de staf van ie-net ingenieursvereniging vzw bij voorkeur via jav@ie-net.be of fax 03 216 06 89. We bezorgen u een bevestiging van ontvangst van uw volmacht.

Inschrijven?

Graag online bij voorkeur voor donderdag 11 juni 2020

Inloggen?

Via uw login (= uw e-mailadres) en uw paswoord.

Bijhorende documenten

Download het volmachtformulier

Download het jaarverslag

Download de jaarrekening 2019 

Download de begroting 2020

Download het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2019

Download het verslag van de rekeningtoezichthouders

Download de samenstelling van het ledenbestand (volgt later)

Download het verslag van de vorige JAV

Naar alle JAV-verslagen

Contact & info

Christine Beckers
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 0489555556
15/06/2020 Van: 19u00 tot 21u00
online via uw computer