MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Belgisch Octrooirecht en Octrooipraktijk

Belgisch Octrooirecht en Octrooipraktijk

De rechten en plichten verbonden aan een uitvindingsoctrooi van kracht in België worden geregeld door de nationale wetgeving. Kennis van deze nationale wetgeving en hoe ze toe te passen blijft daarom een noodzakelijke voorwaarde voor iedere IE professional die met octrooien te maken heeft.

Indien u betrokken bent bij het aanvragen of handhaven van octrooien van kracht in België, dan zal deze cursus u een houvast bieden voor uw dagelijks werk. Deelnemers die zich voorbereiden op het examen Belgisch Octrooigemachtigde vinden daarenboven een overzicht van de relevante wetten en bijhorende rechtspraak. De recente en fundamentele wetswijzigingen in het Belgisch octrooirecht worden in detail besproken. Het Wetboek Economisch Recht, het Benelux Patent Platform en de aanpassingen ter voorbereiding van het Eenheidsoctrooi en het Eéngemaakt Octrooigerecht zijn maar enkele van de recente wijzigingen.

Het boek ‘Octrooien in België: een praktische leidraad’ wordt als handboek gebruikt. Daarnaast zullen de lesgevers tijdens de lessen verwijzen naar relevante publicaties zoals omzendbrieven, boeken, tijdschriften, websites. De lessen worden in het Nederlands gedoceerd.

Doelgroep
De cursus richt zich tot iedereen die gebruik maakt van het Belgisch octrooirecht. Deelnemers die zich voorbereiden op het examen Belgisch Octrooigemachtigde vinden daarenboven een overzicht van de relevante wetten en bijhorende rechtspraak. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vertrouwd zijn met de basisbegrippen van octrooirecht.


André Clerix
Voorzitter Expertgroep Intellectuele Eigendom
Wetenschappelijk coördinator

PLANNING

(Programma onder voorbehoud van wijzigingen)

! !  lessen op dinsdag en donderdag ! !
13u00 : broodjeslunch
13u30 : start van de les
17u30 : einde


Les 1 - donderdag 12 maart
JURIDISCHE BASIS OCTROOIRECHT, GELDIG OCTROOI IN BELGIE
Véronique Pede - Pieter Callens - Steven Sarlet


Les 2 - donderdag 26 maart
AANVULLENDE BESCHERMINGSCERTIFICATEN, AANPASSINGEN, NIEUWHEIDSONDERZOEKEN, HERSTELMOGELIJKHEDEN, ...
Harry Kraft - Nele D'Halleweyn - Michaël Beck


Les 3 - dinsdag 5 mei
NIETIGHEID, INBREUK (deel 1)
Nele D'Halleweyn

OCTROOI ALS DEEL VAN HET VERMOGEN, VOORLOPIGE  JURIDISCHE MAATREGELEN (deel 1)
Michaël Beck


Les 4 - donderdag 14 mei
OCTROOI ALS DEEL VAN HET VERMOGEN, VOORLOPIGE  JURIDISCHE MAATREGELEN (deel 2)
Véronique Pede - Pieter Callens

NIETIGHEID, INBREUK (deel 2)
Harry Kraft


Les 5 - dinsdag 26 mei
OCTROOIGESCHILLEN TEN GRONDE, UNITAIRE RECHTBANK, DOUANE, ...
Véronique Pede - Pieter Callens


EXTRA - woensdag 29 april PM
Bezoek aan de Dienst Intellectuele Eigendom, FOD economie te Brussel
Als onderdeel van de cursus wordt er ook voorzien in een bezoek aan de Dienst IE van de FOD Economie. De dag en datum waarop dit bezoek zal plaatsvinden dient nog vastgelegd te worden en zal later meegedeeld worden.


KLIK HIER voor een gedetailleerd programma


LOCATIE
Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
Route

CURSUSMATERIAAL
Het boek "Octrooien in België: een praktische leidraad", dat als handboek gebruikt wordt tijdens de cursus, is inbegrepen in de deelnameprijs.

 

DOCENTEN

Beck Michaël
Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde
Partner, IPLodge
wetenschappelijk medewerker, UAntwerpen

Callens Pieter
Advocaat
Partner Eubelius Advocaten
gewezen adviseur IE Federaal Minister van Economie 

D’Halleweyn Nele
Europees, Belgisch en Nederlands octrooigemachtigde
Partner, Arnold + Siedsma

Kraft Harry
Europees en Belgisch octrooigemachtigde
senior patent attorney Ablynx NV 

Pede Véronique
Advocaat
Partner, CAPE IP Law
ManaMa IPR
 

Sarlet Steven
Europees en Belgisch octrooigemachtigde 
NLO

 

 

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
12/03/2020 Van: 13u00
26/05/2020 Tot: 17u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 1.350 voor niet-leden
€ 945 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 945 voor ie-net bedrijfspartners
€ 675 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !

Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier