MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Activiteit / How to financially compare job offers - Loonpaketten onderling vergelijken
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

How to financially compare job offers - Loonpaketten onderling vergelijken

3.5 k€/md < 2.5 k€/md + f(xl)?

Deze voordracht geeft een inzicht in hoe je verschillende loonpakketten onderling vergelijkt, daarbij (en vooral) rekening houdend met de waardering van extra-legale voordelen (de f(xl) in bovenstaande formule) die een serieuze slok op de borrel kunnen betekenen naast het bruto maandsalaris dat al te vaak en onterecht als belangrijkste referentiepunt wordt gehanteerd.

U wordt meegenomen in de basis van de Belgische personenbelastingen en socialezekerheidsbijdragen, en leert waar het fiscale schoentje wringt, zowel bij de werknemer als bij de werkgever. Door beter het standpunt van de werkgever te begrijpen (die naar zijn totale werkgeverskost kijkt) en inzicht te hebben hoe de fiscus op je persoonlijk inkomen beslag probeert te leggen, kan je handiger de elementen van je loon onderhandelen en verschillende loonvoorstellen correcter vergelijken, rekening houdend met alle relevante parameters zoals extralegale voordelen en verlof, en niet alleen maar met het aangeboden brutoloon.

Dr. ir. Robrecht H. Paternoster werkt sinds 30 jaar op het vlak van Human Resources, en is Managing Director van GHR Partners Belgium, een adviesbureau voor management consulting en executive search. Hij is gespecialiseerd in o.m. de optimalisatie van beloningspaketten voor Belgische werknemers en zelfstandigen, met als criterium het maximaliseren van de netto koopkracht van de werknemer resp. zelfstandige binnen een gegeven totale kost voor de werkgever resp. onderneming. In deze voordracht die specifiek op ingenieurs is gericht duidt hij aan waar de eerste- en tweede-orde effecten zitten in de samenstelling van een loonpakket, en zie je dus sneller in wat de relatieve invloed is van welke parameters in de opbouw van een loonpakket.

De voordracht is een samenwerking met BrEA, waarbij de studenten van het 2de en 3de masterjaar van BruFace worden uitgenodigd. Om die reden wordt de voordracht in het Engels en het Nederlands gegeven, en zullen een aantal basisbegrippen uitgelegd worden uit de Belgische (para)fiscaliteit. Maar ook ingenieurs met een aantal jaren ervaring op de teller zullen zeker nog iets bijleren, mede door de zeer interactieve aanpak met de toehoorders! 

Programma

  • 18:00 uur: Ontvangst
  • 18:15 uur: Inleiding door ir. Edith Oyen, voorzitter van BrEA
  • 18:25 uur: How to financially compare job offers - Loonpaketten onderling vergelijken
  • 20:00 uur: Q&A
  • 20:30 uur: Nakaarten bij een gezellig drankje
  • 22:00 uur: Einde

De voordracht gaat door op Campus Oefenplein van de VUB in Elsene. Het auditorium wordt later nog aangekondigd.

 

Contact & info

dr.ir. Robrecht H. Paternoster
Voorzitter van ie-net Brabant-Brussel en ie-net Motards
GHR Partners Belgium
04/03/2020 Van: 18u00 tot 22u00
VUB Pleinlaan 2 1050 Brussel
  • Gratis voor BrEA-leden
  • Gratis voor ingenieursstudenten VUB
  • € 15,00 p.p. voor ie-net-leden
  • € 40,00 p.p. voor niet leden