MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Beperking van emissies en optimale inplanting van veestallen in Vlaanderen

Beperking van emissies en optimale inplanting van veestallen in Vlaanderen

Bij de bouw van een stal moet de veehouder met heel veel factoren rekening houden. Er worden hoge eisen gesteld op vlak van dierenwelzijn, milieu, agrarische architectuur, brandveiligheid, arbeidsveiligheid en –gemak, … Bovendien houdt de veehouder best rekening met omwonenden en gaat hij/zij met hen in dialoog om draagvlak te creëren. Hierbij is het van groot belang om o.a. de emissies van geur, fijn stof en ammoniak zoveel mogelijk te beperken en aandacht te hebben voor de inplanting van de stal in de omgeving.

Programma

12u30: Ontvangst met broodjes
13u15: Welkom en inleiding door Bart Sonck, voorzitter van de werkgroep Dierlijke Productie

13u30:

 Waar lopen landbouwers tegenaan bij plannen voor de bouw van een varkens-, pluimvee- of rundveestal?

Patrick Herijgers – DLV, studie- en adviesbureau

 Wettelijk kader inzake emissies van geur, fijn stof en ammoniak in Vlaanderen

Koen Dewulf – Dienst Vergunningen provincie West-Vlaanderen
Jo Van de Ven - Dienst Omgevingsvergunningen provincie Antwerpen


 Een wetenschappelijke reflectie bij de effectiviteit van het Vlaams beleid inzake luchtemissies in de veehouderij

Peter Demeyer – Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)


15u15: Koffiepauze


15u45:

 Is er nog ruimte voor intensieve veehouderij in Vlaanderen?

Elke Rogge / Anna Verhoeve – Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

 Draagkracht van het landschap

Kathleen Storme - Inagro


16u50: Slotwoord

17u00: Receptie

Routebeschrijving

Met het openbaar vervoer
Vanaf het Station Gent-Sint-Pieters de bus nr. 43 lijn "Gent Blaarmeersen - Melle Caritas" nemen tot het Psychiatrisch Centrum Caritas (duur bustraject circa 20 minuten). Neem de Caritasstraat richting Melle. De vestiging bevindt zich een 800-tal meter verder in deze straat.

Met de wagen
Komende van E40, afrit 16 (Merelbeke) richting "Faculteit Diergeneeskunde" volgen. Aan de rotonde bij de Faculteit voorbij de ingang van de faculteit de tweede afslag nemen en volgen tot aan de volgende rotonde. Neem daar de tweede afslag (Caritasstraat). Net voor de brug (E40) rechts is de toegangsweg naar de ILVO site.

Komende van E17 in knooppunt Destelbergen de ring rond Gent (R4) richting Eeklo nemen, neem afrit Melle. Kies richting Melle (rechts). Aan de tweede verkeerslichten naar rechts (Geraardsbergsesteenweg). Onder 4 bruggen door, rechts de “Scheldeweg” inrijden (= voor Gontrode dorp), er staat een wegwijzer “Merelbeke 5”. Neem de eerste straat rechts (Heidestraat). 200 m na een haakse bocht links rijdt u rechts het domein van ILVO Plant op.

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
07/11/2019 Van: 12u30 tot 17u00
ILVO - Eenheid Plant Caritasstraat 39 9090 Melle

€ 65,00 voor niet-leden
€ 45,50 voor bedrijfspartners ie-net
€ 45,50 voor individuele leden ie-net *
€ 45,50 voor leden VEMIS**
€ 32,50 voor individuele leden ie-net <30j | >65j *
€ 15,00 voor studenten**

* factuur gaat naar het privéadres
**contacteer ons voor uw kortingscode

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW


Met dank aan