MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Activiteit / Hoe als deskundige omgaan met de verwevenheid van technische en juridische verantwoordelijkheden?
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten.

Hoe als deskundige omgaan met de verwevenheid van technische en juridische verantwoordelijkheden?

 • Kan het technische altijd perfect gescheiden worden van het juridische in het deskundigenonderzoek?
 • Hoe ga je als deskundige om met de grijze zones?
 • Cases worden voorgelegd aan het panel van deskundige en jurist.

Sprekers: advocaat mr. Carlos De Wolf en deskundige prof.dr.ir. Didier De Buyst

 

Programma

19.00 uur: onthaal en broodjesmaaltijd

19.30 uur: voordracht/debat: Hoe als deskundige omgaan met de verwevenheid van het technische en het juridische? o.l.v. mr. Carlos De Wolf en prof.dr.ir. Didier De Buyst, moderator ir.arch. Louis Cooreman

22.00 uur: einde

 

Opzet

Juridische benadering: meester Carlos De Wolf
Technische benadering deskundige: prof.dr.ir. Didier De Buyst
Moderator: ir.arch. Louis Cooreman

 1. Moderator: Probleemstelling.
  Waar lopen technische en juridische verantwoordelijkheid gescheiden van elkaar, waar lopen deze samen, waar liggen deze op elkaar?
 2. Panel
  Definitie van het woord ‘technisch’ en het woord 'juridisch' in bijv. ‘technische verantwoordelijkheid’ ‘de deskundige onthoudt zich van juridische uitspraken’
 3. Panel
  Waaruit bestaat de grijze zone, indien die er is, in de scheiding tussen juridisch en technisch. Met voorbeelden uit de praktijk. Welke gevolgen voor deskundige indien deze in de fout gaat.
 4. Panel 
  Cases worden voorgelegd (uit praktijk in het bouwgebeuren) - debat interactief met de aanwezigen.

  Cases o.a. werken in regie versus werken voor relatief forfait; onduidelijkheden in de taakverdeling – rol van de architect (contract versus openbare orde); BH die aantal taken van consultants op zich neemt, in het onderzoek afwezige partijen die mogelijks betrokken zijn (conceptueel en controleaspect), …
  Doel: de probleemstelling in elke case zo helder mogelijk stellen m.b.t. het onderscheid technisch en juridisch, aangeven waar de klippen zijn en hoe de deskundige kan handelen om de behandeling niet in gedrang te brengen.
 5. Vragen uit het publiek
 

Contact & info

Christine Beckers
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 0489555556
04/12/2019 Van: 19u30 tot 23u00
Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

Niet-leden: 40 €
Leden: 21 €