MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Spoortechnieken - bijzondere projecten

Spoortechnieken - bijzondere projecten

Na de succesvolle 4de editie van de cursus in 2017 werd, mede op basis van de evaluatie van de deelnemers, een vernieuwde versie voor 2020 uitgewerkt.

Hierbij zal ingezoomd worden op de ervaringen van meerdere studie- en uitvoeringsprojecten van spoorwerken (de Noorderlijn te Antwerpen, het Light Rail project in Limburg, het Brabantnet e.a.).

Voor een aantal bijzondere projecten zal het participatietraject met overheden, stakeholders en bevolking aan bod komen.

De veiligheidsaspecten en dit zowel bij seininrichting als als bij tunnelgebonden spoortechnieken zullen besproken worden.

Nieuwe data en management technieken worden toegelicht zodat het spooronderhoud gericht kan worden uitgevoerd.

In de laatste module wordt de aanpak van dit spooronderhoud uitvoerig besproken alsook de ervaringen met geluid en trillingen.

 

De cursus wordt in 2020 beperkt tot 6 dagen, zodat het aangewezen wordt alle modules bij te wonen. Er kan ook per dag ingeschreven worden zodat alle actoren betrokken bij het spoorgebeuren een toegevoegde waarde zullen ondervinden.

Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan opdrachtgevers en stakeholders, studiebureau’s, spooraannemers en algemene aannemers.

 


Een initiatief van de ie-net expertgroep Civiele Techniek
Wetenschappelijke coördinatoren:
Ir Etienne Hemerijckx, Partner P4P
Ir Tom Vanhonacker, D2S International

Programma

2 april 2020 INLEIDING TOT DE SPOORTECHNIEKEN -
ZAL VERPLAATST WORDEN NAAR EEN NADER TE BEPALEN DATUM
OMWILLE VAN COVID-19 coronavirus
 
M1a Introductie tot het spoor - Spoorontwerp Jan Mys, Infrabel
M1b De Noorderlijn te Antwerpen - Ervaringen met de spooruitvoering. Pieter Van de Winkel, BAM Contractors
23 april 2020 SEININRICHTING  
M2a Studiewerk en uitvoeringstechnische
aspecten rond de nieuwe seininrichting Premetro Antwerpen
Tom Janssens, De Lijn
M2b Signalisatie bij spoorwegprojecten Hans Menschaert, Infrabel
7 mei 2020 BIJZONDERDE PROJECTEN  
M3b Het Brabantnet - valkuilen voor een tramproject Luchthaventram en sneltram A12 - hoe overtuig je overheden, stakeholders en bevolking (O.V.) Joost Swinnen, De Lijn
M3b Light Rail Limburg -
Plan van aanpak en stand van zaken
Sabrina Linders, De Lijn
14 mei 2020 TUNNELGEBONDEN SPOORTECHNIEKEN  
M4 Overzicht van de tunnelgebonden
spoortechnieken - veiligheidsaspecten
Philippe Van Bogaert, UGent
28 mei 2020 DIGITALISATIE EN INTEROPERABILITEIT  
M5a Digitalisatie in het domein van de sporen, wissels en bovenleiding - enkele concrete toepassingen bij INFRABEL Kurt Demeersseman, Infrabel
M5b Interoperabiliteit en TSI
(Technical Specification Interoperability)
en 4th Railway Package
Paul Godart, Infrabel
11 juni 2020 ONDERHOUD - GELUID - TRILLINGEN  
M6a Spooronderhoud en inspectie José Agache
M6b Ervaringen met geluid en trillingen
bij spooraanleg
Bert Stallaert, D2S

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
02/04/2020 Van: 15u30
11/06/2020 Tot: 19u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
VOLLEDIGE CURSUS
€ 1.350 voor niet-leden
€ 945 voor individuele leden ie-net
(factuur op privé-adres)
€ 945 voor ie-net bedrijfspartners
€ 675 voor individuele leden
< 30j & > 65j
(factuur op privé-adres)

AFZONDERLIJKE MODULES
(prijs per module)
€ 250 voor niet-leden
€ 175 voor individuele leden ie-net
(factuur op privé-adres)
€ 175 voor ie-net bedrijfspartners
€ 125 voor individuele leden
< 30j & > 65j
(factuur op privé-adres)

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

 Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier